Obliczenie grubości nośnej lodu

nurkowanie pod lodem


Obliczenie grubości nośnej lodu

Grubość nośną lodu (Hn) obliczamy według następującej zasady.

H= Hczl + Hml

gdzie:

grubość nośna lodu

Grubości lodu śniegowego nie uwzględnia się przy wyznaczaniu grubości lodu nośnego.

Lód dzięki temu że posiada mniejszy ciężar właściwy od wody, pływa po jej powierzchni. Grubość nośna lodu która umożliwia:

Powyższe wartości są prawdziwe jeżeli temperatura otoczenia jest równa lub mniejsza od 0 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatury są dodatnie następuje zmniejszenie wytrzymałości lodu i podane grubości należy zwiększyć o 1/4.

Mamy tutaj przykład nurkowania na zbyt cienkim lodzie, po założeniu butli lód nie jest w stanie utrzymać płetwonurka i wpadamy do wody. Chodzenie po lodzie bez sprzętu jest możliwe.

grubość nośna lodu

Wcześniejsze przygotowanie sprzętu w miejscu zakładania butli pozwoli nam zakończyć ubieranie. Przerębel wykopał się sam:-) Ponowne wyjście na lód jest możliwe dopiero po zdjęciu pasa balastowego i butli.

Wytrzymałość lodu

Tabela dotyczy tzw. lodu czystego

Przykładowa wytrzymałość lodu o różnej grubości

Grubość lodu Opis
3-5cm można się po nim czołgać, jednak jak się załamie, nie będziemy w stanie na niego wyjść ponownie - aby się wydostać należy skruszyć lód, aż do brzegu, wymaga to dużo czasu i energii.
6-7cm utrzymuje pojedynczego człowieka, chodzenie nie jest bezpieczne, nurkowanie również - jeżeli nurkujemy w takich warunkach, to na lód wchodzimy tylko w skafandrze suchym (z zasuniętym zamek) lub mokrym.
9-10cm utrzymuje dwóch ludzi stojących w jednym miejscu, jednak ugina się pod ich ciężarem, Przy większej grupie może się załamać.
15cm minimalna grubość lodu, na którym można bezpiecznie nurkować, lód dalej w okolicy przerębli może się uginać, w jednym miejscu nie powinno stać więcej jak cztery osoby.
20cm grubość lodu bardzo bezpieczna, nawet grupa 10 osobowa może spokojnie działać.
>= 25cm grubość lodu bardzo bezpieczna, wystąpią jednak poważne problemy z wykonaniem przerębli - zarówno z jego wycięciem jaki i wyciągnięciem lodu. Lód o wymiarach 1mx1m i grubości 25cm waży około 250kg.