Pomiar odległości

Nurkowanie nawigacyjne


Nawigacyja podwodna

Umiejętność oceny odległości w trakcie nurkowania, jest bardzo przydatna. Możemy pływać bardziej precyzyjnie a co za tym idzie często bezpieczniej nurkować. Odległość możemy ocenić przy pomocy:

Noża

Pomiar nożem jest najdokładniejszy, ale nadaje się tylko do mierzenia małych odległości do 1-2m. Do pomiaru wykorzystuje się podziałkę znajdującą się na nożu. Aby nie było prosto podziałka jest najczęściej w calach. Ta metodą możemy np. zmierzyć dziurę w burcie statku.

Ramion

Przy odległościach do 20m można mierzyć odległość przy pomocy ramion. Rozstaw ramion odpowiada naszemu wzrostowi, więc ocenienie odległości jest łatwe, należy zliczyć ilość rozstawów potrzebnych do pokonania danej odległości. Przy większych odległościach lepiej skorzystać z metody liczenia kopnięć płetw.

Ilości kopnięć płetw

W tym przypadku liczymy ilość kopnięć płetw, jako jedno kopnięcie uznaje się pełny cykl, czyli ruch obu nóg. Bardzo ważne jest, aby kopnięcia były równe i spokojne, bo tylko wtedy odległość zostanie dokładnie zmierzona. Metoda dobra od 5-100m. Przy większych odległościach lepiej płynąć mierząc czas.

Aby przekonać się ile potrzebujemy kopnięć na 1m należy przepłynąć znaną długość 20-40m i policzyć kopnięcia. Dobrze jest zrobić to kilka razy i porównać wyniki. Jeżeli rozbieżności są nieduże typu +/- 2 kopnięcia, to pływamy równo, jeżeli rozbieżności są większe umiejętność równego pływania należy przećwiczyć. Po podzieleniu ilości kopnięć przez dystans w metrach otrzymamy ilość kopnięć na 1m. Będzie idealnie (bo prosto się przelicza), jeżeli jedno kopnięcie będzie wypadało na 1m. Wynik taki można uzyskać, zwiększając lub zmniejszając szerokość ruchu płetw, zależnie od potrzeby. Jeżeli ktoś wykonuje bardzo dużo drobnych kopnięć może się okazać, że potrzebuje dwóch kopnięć na jeden metr długości.

Ogólnie podpowiem, ze najlepsze rozwiązanie, to wytrenować na tyle umiejętności pływackie aby jednym kopnięciem pokonywać 1m. Style pływackie to: crawl, frog kick.

Pomiaru czasu płynięcia

Płynąc ze stałą prędkością należy mierzyć czas przy pomocy zegarka. Dobra metoda dla odległości większych od 50-100m. Ważne aby pływać ze stałą prędkością. Umiejętność taką należy wyćwiczyć (należy kilkakrotnie przepłynąć dystans 20-40m i zmierzyć czas płynięcia). Równie ważne, aby tempo płynięcia nie było zbyt szybkie.
Polecam prędkość 20m/1min. Częstym błędem jest pływanie bardzo szybkie 30m/1min i więcej, można w takiej sytuacji łatwo:

Płynięcie wolniej niż 20m/min nie jest błędem. Można nawet płynąć 10m/min. Zaznaczę, że mowa tu o prędkości tzw. podróżnej (płyniemy do jakiegoś miejsca) nie ma nic ciekawego do oglądania. Prędkość z jaka pływają grupy nurkowe w trakcie zwiedzania to 10m/min lub mniej.