Czystość i kompatybilność tlenowa

nurkowanie techniczne


Co to jest czystość tlenowa? Co to jest kompatybilność tlenowa?

Czystość i kompatybilność tlenowa to podstawowe zagadnienia dla nurka technicznego. Gorący nitroks (ponad 40% tlenu) wymaga użycia sprzętu o kompatybilności i czystości tlenowej. Stosowanie niewłaściwego sprzętu może prowadzić do pożaru, wybuchu lub zatrucia oparami gazów powstałymi w trakcie mikro wybuchów.

Czystość tlenowa

Czystość tlenowa jest stanem weryfikowalnej nieobecności wszelkich zanieczyszczeń takich jak włókna, oleje, smary itp. wszystko są to elementy, które przy kontakcie z tlenem mogą ulec zapaleniu lub wybuchowi.

Weryfikowalna nieobecność oznacza, że przy użyciu odpowiednich narzędzi kontrolnych zanieczyszczenia te nie są stwierdzane lub są stwierdzane w ilościach mniejszych niż dopuszczalne.

Kompatybilność tlenowa

Kompatybilność materiałowa zachodzi wtedy, gdy dany materiał może współistnieć z tlenem o dużej koncentracji bez potencjalnego niebezpieczeństwa zapłonu w stanie maksymalnego ciśnienia operacyjnego i temperatury.

Niektóre materiały jak na przykład zwykłe gumowe O-ringi mogą być stosowane w atmosferze tlenu o niskim jego stężeniu lecz nie mogą być stosowane przy wysokich jego stężeniach. Przykładem mogą być automaty oddechowe. W pierwszym stopniu, który ma ciśnienie kontrolne ponad 200 bar musisz użyć O-ringi z Vitonu lub EPDM jeśli ma on być używany z nitroxem. W drugim stopniu, przy pośrednim ciśnieniu (około 10 bar) zwykłe O-ringi mogą być kompatybilne.

Innym przykładem jest neopren, który zapala się samoczynnie przy 180C w atmosferze zawierającej 32-35% tlenu o ciśnieniu 100 bar, podczas gdy Viton przy tym samym ciśnieniu 100 bar potrzebuje do samozapłonu temperatury 300C i atmosfery ponad 55% tlenu.

Wszelkie smary muszą być wolne od hydrokarbonów i silikonów. Najlepszy smar to christo-lube.

Jak osiągnąć czystość tlenową?

W zasadzie najlepszym rozwiązaniem jest zakup sprzętu firmowego o kompatybilności i czystości tlenowej, który co roku jest serwisowany. Przystosowanie sprzętu już używanego może być trudne i jeżeli jest przeprowadzane powinno być wykonane dla nowego sprzętu. W zależności od stopnia i rodzaju zabrudzenia możemy być wymagane mycie jak i czyszczenie mechaniczne.