MOD - Maximum Operating Depth

nurkowanie techniczne


MOD (Maximum Operating Depth) - maksymalna głębokość operacyjna wyrażona w metrach dla której ciśnienie parcjalne tlenu PPO2 nie przekroczy wartości założonej, dla danej frakcji tlenu FO2 w mieszaninie. Przyjmuje się, że ciśnienie parcjalne tlenu O2 nie powinno przekraczać 1,4at w trakcie nurkowania. Awaryjnie nie powinno przekraczać 1,6at.

Wartość MOD dobrze jest umieścić na butli, bo w sposób bardzo czytelny pozwala nam stwierdzić czy oddychanie na danej głębokości daną mieszanką jest dopuszczalne. Jeżeli głębokość jest większa niż MOD nie wolno korzystać z danej butli, np. jeżeli MOD wynosi 28 a my jesteśmy na 32m nie należy oddychać z takiej butli. Właściwe opisanie butli ma szczególne znaczeni przy większej ilości butli z różnymi mieszankami, pozwala uniknąć błędów mogących doprowadzić do zatrucia tlenem i śmierci nurka.

Czasami używa się również TOD (Target Operational Depth - docelowa maksymalna głębokość) - przeważnie TOD =MOD lub TOD jest mniejsze bo wynika z założonego ciśnienia parcjalnego mniejszego od dopuszczalnego.

MOD możemy obliczyć korzystając z wzoru poniżej. Należy pamiętać aby otrzymany wynik zaokrąglić w dół do najbliższej wartości całkowitej. Wzór może mieć różną postać zależnie od organizacji, ale wynika to tylko z prostych przekształceń matematycznych, na dole strony zamieszczę jego modyfikacje.

MOD wzór

MOD =[10*PPO2max/FO2]-10 [m]

gdzie:

Przykład 1 na MOD:

Wyliczyć maksymalną głębokość operacyjną dla EAN 36 zakładając, że ciśnienie parcjalne tlenu nie przekroczy 1,4at.

MOD=[10*1,4/0,36]-10
MOD = [14/0,36]-10
MOD = 38,888 -10

MOD = 28,888m

co po zaokrągleniu daje

MOD = 28m

Przykład 2 na MOD:

Wyliczyć maksymalną głębokość operacyjną dla EAN 32 zakładając, że ciśnienie parcjalne tlenu nie przekroczy 1,4at.

MOD=[10*1,4/0,32]-10
MOD = 33,75 = 33m

Wzór na MOD może przybierać również postać:

w INTD

MOD = [(PPO2max/FO2)-1] x 10

w PADI (przy założeniu że PPO2 = 1,4at)

MOD = 14/FO2 - 10

Ale jak zaznaczyłem powyżej są modyfikacje wynikające z prostych przekształceń matematycznych.

Na koniec dla leniwych zamieszczam tabelę z wyliczonym MOD.

MOD tabela

Ale oczywiście najbardziej przemawia do wyobraźni poniższy wykres.

Krzywa w kolorze czerwonym podaje maksymalną wartość MOD dla ciśnienia parcjalnego 1,6at a krzywa zielona 1,4at.

Jak skorzystać z wykresu? Bardzo prosto. Jeżeli pragniemy znaleźć MOD dla np. nitroksu EAN 40 to znajdujemy na osi_X procentową zawartość tlenu w mieszance, w tym przypadku będzie to cyfra 40 i szukamy miejsca przecięcia z krzywymi. Możemy odczytać, że dla ciśnienia parcjalnego 1,4at MOD wynosi 25m a dla ciśnienia parcjalnego 1,6at MOD wynosi 30m. Jeżeli na krzywej nie ma wypisanej wartości odczytamy ją z osi_ Y.