Węzeł kotwiczny

węzły żeglarskie


Węzły żeglarskie w nurkowaniu

węzeł kotwiczny

Służy do wiązania kotwic, sond, wiader itp. Sposób wiązania na długiej linie jest następujący: w dostatecznej odległości od końca liny wiążemy supeł (nie zaciskamy go jednak) następnie koniec liny prowadzimy przez ucho jak na rysunku. Wolny koniec liny wprowadzamy w poprzednio przygotowany węzeł zwykły, prowadząc go w ślad za lina związaną i tworząc kluczkę (patrz wyżej).