Węzeł ratowniczy

węzły żeglarskie


Węzły żeglarskie w nurkowaniu

Węzeł Ratowniczy

Węzeł Ratowniczy

Węzeł ratowniczy ma szerokie zastosowanie, umiejętność jego sprawnego wiązania obowiązuje każdego żeglarza. Za jego pomocą można zrobi na końcu liny oko do cumowania, może być użyty do połączenia dwóch lin. Typowe zastosowanie to zabezpieczenie człowieka w trudnych warunkach pracy na pokładzie, za burtą lub na wysokości. Pętla tego węzła nie zaciska się nawet przy dużym obciążeniu.

Sposób wiązania ratowniczego na sobie.

Węzeł Ratowniczy

Podjętą linę trzymamy mocno lewą ręką w takim miejscu aby swobodnie oprowadzić wolny koniec za plecami. Wiązania węzła rozpoczynamy wykonując prawą ręką nachwyt i podchwyt w kierunku strzałki (a) na trzymanej lewą ręką linie. W ten sposób prawa ręka razem z końcem liny znajdzie się w pętli (b). Trzymany prawą ręką koniec liny przekładamy wokół liny trzymanej lewą ręką, pociągając go do siebie (c) zaciskamy pętle. Po zaciśnięciu kontrolujemy prawidłowość wykonania. Przy wiązaniu węzła tym sposobem należy zwrócić uwagę, aby przy robieniu pętli i przekładaniu końca liny cała dłoń nie znalazła się w pętli, bo w przypadku nagłego obciążenia liny grozi zaciśnięcie się pętli na przegubie dłoni.