Wykonanie i zabezpieczenie przerębla

nurkowanie pod lodem


Przed przystąpieniem do pracy należy zaznaczyć obrys przerębla. Zalecany jest kształt trójkątny, dzięki następującym zaletom

Bok przerębla powinien posiadać długość 2,5-3,5m. Zapewni nam to komfort w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wody. Wielkość przerębla powinna zapewnić możliwość przebywania w nim jednocześnie całej grupy nurkowej.

Polecam dwie metody wycięcia przerębla:

Metoda szybka - piła mechaniczna

najlepiej przy pomocy desek wyznaczyć obrys przerębla i wykorzystując ich krawędzie wyciąć przerębel. Czas wykonania przerębla przy grubości lodu 20cm 10-30minut. przy 30cm 20-40min (zależnie od jakości piły i wprawy osoby tnącej).

Kilka uwag praktycznych:

  1. dobrze jest wykonywać pracę w suchym skafandrze, nie ma problemu, że trochę chlapie wodą,
  2. aby nie chlapało, należy naciąć lód na całym obwodzie nie przecinając całej grubości lodu,
  3. dopiero w końcowym etapie przecinamy całą grubość lodu,
  4. jeżeli piłę będziemy trzymać pionowo, pryskająca woda schlapie nas na pewno.

Metoda wolna - świder do lodu

wiercimy otwory blisko siebie po wyznaczonym wcześniej obrysie a następnie przecinamy powstałe odstępy miedzy otworami piłą "moja-twoja". Odstępy między otworami są niezbędne, jeżeli otwory zachodzą na siebie świder lodowy blokuje się na krawędziach i wiercenie jest bardzo trudne. Zalecany odstęp otworów 2-4cm. Czas wykonania przerębla przy grubości lodu 20cm 1,5godziny przy 30cm 2,5godziny.

Przy wycinaniu przerębla należy uwzględnić fakt, że bloki lodu z przerębla należy wyciągnąć na powierzchnię lodu. Absolutnie nie wolno wepchnąć ich pod lód (mogą w trakcie naszego nurkowania ponownie wpłynąć do przerębla i uniemożliwić powrót nurkom, będą również przeszkadzały w akcji ratunkowej w przypadku zgubienia nurka). Ciężar lodu w uproszczeniu wynosi 1t/m3. Jeżeli nasz przerębel będzie miał długość boków 3m to już przy grubości lodu 20cm będzie ważył tonę, taki sam ciężar będzie miał blok o długości boku 2m i grubość lodu 50cm. Aby udało się go wyciągnąć należy podzielić go na mniejsze bloki. Dzięki temu że trójkąt posiada najkrótsze przekątne w stosunku do innych figur można to zrobić najmniejszym nakładem pracy.

Nurkowanie na Morskim Oku rok 1993, przerębel jest prostokątny, obłożony deskami, grubość lodu 50cm. Piękne kwietniowe słońce nastraja wszystkich optymistycznie

Zalecam pierwsze wyciąć przekątne, wywiercić w nich otwory świdrem do lodu (aby można było łatwo je wyciągnąć), a następnie wycinamy obrys przerębla.
Kiedy skończymy cięcie, poszczególne elementy wyciągamy przy pomocy kotwicy składanej. Wrzucamy kotwicę do otworu na grubej linie, kotwica po przejściu przez lud otworzy się i jeżeli ją podciągniemy do góry zablokuje się o spąg lodu. Teraz trzeba 3-4 silnych osób aby wyciągnąć blok. Zamiast kotwicy można stosować patyk o grubości miń 5cm i długości ok 20-40 (do połączenia liny z patykiem najlepiej zastosować wyblinkę). Nie zalecam techniki obwiązywania poszczególnych kawałków lodu liną - jest to trudne.

Po wyciągnięciu wszystkich dużych kawałków lodu przerębel oczyszczamy z drobnych kawałków przy pomocy specjalnie wykonanej szufli. Na krawędzi przerębla ustawiamy deski które zabezpieczamy przed przemieszczaniem przy pomocy śrub lodowych (dwie śruby na jedną deskę)

Teraz gdy mamy przerębel możemy postąpić na dwa sposoby:

Dalsze postępowanie to odśnieżenie dwóch koncentrycznych okręgów o średnicy 15 i 30m wokół przerębla. Pozostaje jeszcze odśnieżenie czterech do ośmiu linii prostych zbiegających się promieniście do przerębla. Pozwoli to na poprawienie widoczności pod wodą bo więcej światła przeniknie pod lód oraz pozwoli w mało prawdopodobnym przypadku, zagubieni nurka pod lodem powrócić do przerębla.

Likwidacja stanowiska po nurkowaniu

Po nurkowaniu należy zabezpieczyć przerębel, w taki sposób, aby nie wpadły do niego przypadkowe osoby - wędkarze, spacerowicze. Nie chodzi tu o wykonanie ogrodzenia z drutu kolczastego pod napięciem, z dwoma strażnikami, a o najprostsze oznaczenie miejsca. Dopóki lód jest nie zamarznięty nie ma problemu, przerębel jest doskonale widoczny, jednak kiedy zamarznie i spadnie śnieg, miejsce naszego nurkowania nie będzie już tak dobrze widoczne.

Najprostszą techniką i najbardziej ekologiczną, jest ustawienie płyt lodowych wyciągniętych z przerębli wzdłuż obrysu przerębli. Płyty powinny być ustawione pionowo.