Drętwowate, drętwa (Torpedinidae)

Niebezpieczne zwierzęta morskie


Drętwa

(Torpedinidae)

Drętwa (Torpedinidae) - rodzina morskich ryb chrzęstnoszkieletowych. Występuje bardzo powszechnie, zarówno w Oceanie Indyjskim jak i Ocean Atlantyckim, i Oceanie Spokojnym. Posiadają skórę miękką bez łusek z ciemniejszymi plamami na grzbiecie. Po bokach głowy posiadają narządy wytwarzające prąd elektryczny o napięciu sięgającym u największych osobników powyżej 200 V. Mogą posiadać wielkość od 150-200cm. Prowadzą przydenny tryb życia.

Drętwa (Torpedinidae)

fot. Bogdan Wątor

Drętwa (Torpedinidae)

fot. Bogdan Wątor