Letrowate (Lethrinidae)

Morze Czerwone


Letrowate (Lethrinidae)) - rodzina ryb okoniokształtnych średniej wielkości. Powszechnie występują w morzu Czerwonym. Nie są niebezpieczne dla płetwonurków.

Zobacz również dział niebezpieczne zwierzęta morskie.

Paśnik żółtopłetwy

Bigeye emperor

Rodzina ryb okoniokształtnych, występuje już na głębokości 1m.

Letrowate (Lethrinidae)
fot. Andrzej Martin Kasiński

Lucjan ??

Letrowate (Lethrinidae)
fot. Andrzej Martin Kasiński

Lethrinus variegatus

Variegated emperor

rodzina letrowate

Letrowate (Lethrinidae)
fot. Leszek Nowak

Letra niebieska

Bluescale emperor

rodzina letrowate

Letrowate (Lethrinidae)
fot. Andrzej Martin Kasiński