Wargaczowate (Labridea)

Morze Czerwone


Rodzina ryb okoniokształtnych występującą przeważnie w morzach tropikalnych (Morze Czerwone). Cecha charakterystyczna to otwór gębowy wyraźnie zakończony wargami. Długość bardzo różna od kilkunastu centymetrów do nawet 2,5m stąd łuski mogą być duże lub średnie o kształcie cykloidalnym. Ubarwienie może zmieniać się z wiekiem ryby a w niektórych przypadkach może dochodzić nawet do zmiany płci. Nie są zagrożeniem dla płetwonurków.

Zobacz również dział niebezpieczne zwierzęta morskie.

fot. Andrzej Martin Kasiński

Napoleon

Napoleonfish

Duże ryby, o długości przekraczającej nawet 2,5 metry.

fot. Grzesiek Nowak

Epibulus insidiator

Sling-jaw wrasse

Rodzina Cheilinae, samiec, wielość do 40cm, trzyma się blisko rafy w lagunach i atolach.

fot. Andrzej Martin Kasiński

Epibulus insidiator

Sling-jaw wrasse

samiczka

fot. Wątor Bogdan

Cheilinus lunulatus

Broomtail wrasse

Rodzina Cheilinae, samiczka, wielość do 35cm, trzyma się blisko rafy w lagunach i atolach.

fot. Wątor Bogdan

Cheilinus fasciatus

ang. Redbreasted wrasse

Rodzina Cheilinae, samiczka, wielość do 38cm, trzyma sie blisko rafy w lagunach i atolach.

fot. Wątor Bogdan

Korys błazenek

Coris aygula
ang. Clown coris

Rodzina korysowate, długość do 60cm. Młode żyją w stadkach w płytkich wodach, dorosłe są samotnikami i występują przy zewnętrznych krawędziach rafy.

fot. Wątor Bogdan

Thalassoma klunzingeri

Klunzinger's wrasse

Rodzina korysowate, długość do 20cm. Występuje tylko w morzu Czerwonym