Sprężarka nurkowa

sprzęt nurkowy


Sprężarka służy do napełniania zestawów butlowych czynnikiem oddechowym którym najczęściej jest powietrze. Sprężarki są produkowane na dwa rodzaje ciśnienia roboczego:

Sprężarka składa się oczywiście w dużym uproszczeniu z:
  1. ramy - na której umieszczony jest:
  2. silnik napędzający agregat sprężarkowy. Silnik może być spalinowy lub elektryczny (najczęściej trójfazowy, przy małych sprężarkach może być jednofazowy). Silnik połączony jest z agregatem sprężarkowym, przy pomocy pasków klinowych.
  3. agregatu sprężarkowego, najczęściej trzystopniowego.

sprężarka nurkowa

1. Pierwszy stopień sprężania.
2. Drugi stopień sprężania.
3. Trzeci stopień sprężania
4. Układ chłodzenia - radiator
5. Filtr kondensacyjny i olejowy
6. Drugi zestaw filtrów (kondensacyjny i olejowy)
7. Filtr wstępny.
8. Podłączenie do butli.

Czynnik oddechowy w sprężarce jest sprężany trójstopniowo (czasami czterostopniowo). Pierwszy stopień jest największy [pozycja 1 na rysunku], następuje w nim sprężenie czynnika oddechowego do ciśnienia ok. 10at. Drugi stopień [2] spręża do ok. 60-80at, a stopień trzeci [3] do 200at. Powietrze sprężane, dość mocno się ogrzewa. Wszystkie sprężarki posiadają układ chłodzenia. Mniejsze sprężarki posiadają, powietrzny układ chłodzenia, składa się na niego wentylator, radiatory na poszczególnych stopniach sprężania oraz spiralnie zwinięte przewody łączące poszczególne stopnie [4]. Większe sprężarki posiadają układ chłodzenia powietrzno-olejowy (dodatkowo zamontowane są chłodnice (podobnie jak w samochodzie) wypełnione olejem). Zadaniem układu chłodzenia jest, obniżenie temperatury czynnika oddechowego, oraz samej sprężarki.
W sprężarce znajduje się również szereg filtrów, których zadaniem jest oczyszczenie czynnika oddechowego. Wyróżnić możemy:

System filtrów może być pięciostopniowy i zawiera:

  1. Żel krzemionkowy - służący do adsorpcji wilgoci,
  2. Węgiel aktywny - usuwa mgłę olejową, zapachy,
  3. Sito molekularne - adsorpcja pary wodnej, mgły olejowej,
  4. Katalizator - konwersja tlenku węgla (CO) na dwutlenek węgla (CO2),
  5. Mikronowy filtr- usunięcie drobin stałych.

sprężarka nurkowa

9. Zawór bezpieczeństwa.
10.Zawór zwrotny

Wszystkie stopnie sprężania posiadają po dwa zawory zwrotne, jeden na wejściu, drugi na wyjściu ze stopnia. Zawory zwrotne zabezpieczają sprężarkę przed cofaniem się wysokiego ciśnienia na niższe stopnie sprężania. Dodatkowo każdy stopień sprężania posiada zawór bezpieczeństwa, otwierający się automatycznie gdy ciśnienie przekroczy ustawioną wartość. Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa na ostatnim stopniu sprężania wyznacza max. ciśnienie pracy sprężarki.

Bardzo ważnym parametrem sprężarki określającym jej zastosowanie, jest jej wydatek podawany w [l/min]. Pozwala łatwo obliczyć orientacyjny czas napełniania butli. Sprężarka o wydatku:

Sprężarka firmy Coltri elektryczna

mała przenośna sprężarka o wydatku 100l/min
waga ok. 25kg
silnik elektryczny jednofazowy 2,2kW (można podłączyć do gniazdka)
Zastosowanie: na wyjazdy, dla małe grupy do 4osób

sprężarka nurkowa Coltri

Sprężarka firmy Coltri Spalinowa

mała przenośna sprężarka o wydatku 120l/min
waga ok. 25kg
silnik spalinowy Honda 5,5KM
Zastosowanie: na wyjazdy, dla małe grupy do 4osób.

sprężarka nurkowa Coltri

duża sprężarka stacjonarna

duże wydatki >350l/min
duża waga
napędzana silnikiem elektrycznym trójfazowym
pełna automatyka:

Zastosowanie: stacjonarna sprężarka w bazie nurkowej.

sprężarka nurkowa Coltri

Obsługa sprężarki

Stosowane obecnie sprężarki są w pełni automatyczne, napełnianie butli sprowadza się do jej podłączenia oraz włączenia sprężarki. Sprężarka wyłączy się automatycznie, kiedy butla zostanie napełniona. Wartość ciśnienia przy jakim wyłączy się sprężarka, to przeważnie przedział od 200-230at. Do sprężarki można podłączyć jednocześnie od jednej do kilku butli.

Pamiętać należy o okresowych przeglądach sprężarki, wymianie oleju oraz filtrów aktywnych. Źle serwisowana sprężarka, może podawać do butli zanieczyszczone powietrze - woda i drobinki oleju.