Kurs nurkowania P1 CMAS - podstawowy

PŁETWONUREK KDP / CMAS * (P1)

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
KDP / CMAS * (P1)
SZKOLENIE TEORETYCZNE


(minimum 24 godziny zajęć)

Symbol Zajęcia teoretyczne godz.
1T1 Spotkanie organizacyjne 1
1T2 Podstawowe wyposażenie płetwonurka 2
1T3 Sygnalizacja w nurkowaniu 1
1T4 Zależność pomiędzy ciśnieniem i objętością 2
1T5 Niezależny powietrzny aparat oddechowy do nurkowania 2
1T6 Podstawy fizjologii 3
1T7 Pływalność płetwonurka 1
1T8 Kamizelki ratowniczo-wypornościowe, skafandry nurkowe i sprzęt dodatkowy 3
1T9 Przechowywanie i konserwacja sprzętu 1
1T10 Ratownictwo nurkowe 3
1T11 Bezpieczeństwo nurkowania 2
1T12 Środowisko wodne - morze i wody śródlądowe 2
1T13 Wybór miejsca nurkowania 1


1T1 SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

 1. Ogólne przedstawienie celu i zadań kursu oraz ustalenie spraw organizacyjnych (np. czas i miejsce spotkań, wymagane dokumenty, kadra kursu, regulamin kursu itd..
 2. Przedstawienie struktury (systemu organizacji) KDP oraz związku między KDP i CMAS
 3. Omówienie ogólnych zasad prowadzenia nurkowań w Polsce wraz z krótką charakterystyką organizacji prowadzących nurkowania
 4. Klasyfikacja stopni nurkowych. Książka płetwonurka, Międzynarodowy identyfikator KDP/CMAS. Zakres uprawnień płetwonurka KDP/CMAS*.

1T2 PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE PŁETWONURKA

 1. Określenie funkcji sprzętu podstawowego oraz pasa balastowego
 2. Maska, płetwy, fajka, pas: budowa, przeznaczenie konserwacja
 3. Omówienie sprzętu jaki powinien posiadać płetwonurek będący uczestnikiem kursu. Podział na sprzęt osobisty i sprzęt organizatora kursu.

1T3 SYGNALIZACJA W NURKOWANIU

 1. Omówienie sposobów sygnalizacji stosowanych pod wodą i na powierzchni
 2. Porozumiewanie się za pomocą znaków nurkowych CMAS:
  • sygnały przekazywane w relacji nurek z nurkiem
  • sygnały przekazywane w relacji nurek z powierzchnią
 3. Sygnalizacja używana podczas kursu

1T4 ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY CIŚNIENIEM I OBJĘTOŚCIĄ

 1. Podstawy fizyki nurkowania
 2. Ciśnienie atmosferyczne, hydrostatyczne, absolutne
 3. Zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością (prawo Boyle'a Mariotta)
 4. Gazy pod ciśnieniem, skład powietrza
 5. Wpływ ciśnienia na organizm nurka
 6. Zanurzanie: uraz ciśnieniowy twarzy, zatok, wyrównywanie ciśnienia
 7. Regulacja wyporności
 8. Nurkowanie z zatrzymanym oddechem

1T5 NIEZALEŻNY POWIETRZNY APARAT ODDECHOWY DO NURKOWANIA

 1. Przeznaczenie i ogólna budowa aparatu nurkowego
 2. Zasada działania automatu oddechowego i podstawowe jego funkcje eksploatacyjne
 3. Butle powietrzne - ogólna budowa i zasady bezpiecznej eksploatacji
 4. Manometry kontrolne i inny osprzęt
 5. Przygotowanie i dopasowanie sprzętu płetwonurka przed nurkowaniem

1T6 PODSTAWY FIZJOLOGII

 1. Opis podstawowych układów fizjologicznych człowieka (oddechowy, krążenia, procesy metaboliczne)
 2. Wymiana gazowa: rola poszczególnych składników czynnika oddechowego
 3. Wyczerpanie, przegrzanie, wychłodzenie - zapobieganie

1T7 PŁYWALNOŚĆ PŁETWONURKA

 1. Podstawy fizyczne pływalności ciał
 2. Wyporność skafandrów nurkowych różnych konstrukcji
 3. Pływalność aparatu nurkowego
 4. Regulacja pływalności przy pomocy kamizelek ratowniczo - wypornościowych

1T8 KAMIZELKI RATOWNICZO - WYPORNOŚCIOWE, SKAFANDRY NURKOWE I SPRZĘT DODATKOWY

 1. Budowa kamizelki ratowniczo - wypornościowej
 2. Niebezpieczeństwo nagłego wynurzenia, kontrola pływalności
 3. Metody napełniania kamizelki ratowniczo - wypornościowej: ustami, dwutlenkiem węgla, z inflatora
 4. Przygotowanie kamizelki ratowniczo - wypornościowej do nurkowania, dopasowanie, obsługa po nurkowaniu
 5. Skafander jako ochrona termiczno - mechaniczna
 6. Zalety i wady poszczególnych typów skafandrów (suche, mokre, grubość skafandra, krój, zamki)
 7. Przygotowanie do nurkowania, dopasowanie, obsługa po nurkowaniu
 8. Sprzęt dodatkowy: zegarek, głębokościomierz, kompas, manometr, komputer dekompresyjny, latarka, nóż, torba, boja, lina

1T9 PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA SPRZĘTU

 1. Omówienie zasad związanych z przechowywaniem sprzętu
 2. Postępowanie ze sprzętem przed i po nurkowaniu
 3. Zalety czystej, słodkiej wody w płukaniu sprzętu
 4. Środki ochrony dla: gumy, metalu, neoprenu itd..
 5. Ochrona przed uszkodzeniami w czasie transportu
 6. Okresowe przeglądy sprzętu nurkowego
 7. Przechowywanie sprzętu nurkowego

IT10 RATOWNICTWO NURKOWE

 1. Zapobieganie wypadkom poprzez planowanie nurkowania
 2. Rozpoznawanie oznak niebezpieczeństwa (zagrożenia), zapobieganie
 3. Techniki ratownicze w wodzie:
  • oddychanie dwóch nurków z jednego automatu
  • wydobywanie ''nieprzytomnego'' nurka z głębokości
  • holowanie
  • wynoszenie na brzeg
  • wynoszenie na łódź (ponton)
 4. Reanimacja na powierzchni i w wodzie
 5. Ułożenie i transport ofiary wypadku
 6. Droga ewakuacji

IT11 BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

 1. Przygotowanie do nurkowania
 2. Kierownik nurkowania i jego rola
 3. Planowanie nurkowania w zależności od właściwości danego akwenu
 4. Przygotowanie i sprawdzenie sprzętu
 5. Wejście do wody, prawidłowe wyważenie się, zanurzanie, wynurzanie, pobyt na powierzchni wody, wyjcie z wody
 6. Postępowanie w nagłych wypadkach
 7. Znaki kodu CMAS - przypomnienie
 8. Zapoznanie się z tabelami dekompresyjnymi do nurkowań jednokrotnych
 9. Dokumentacja nurkowania

IT12 ŚRODOWISKO WODNE - MORZA I WODY ŚRÓDLĄDOWE

 1. Ogólna charakterystyka zasobów wodnych
 2. Życie w wodach morskich i śródlądowych
 3. Ochrona środowiska wodnego

IT13 WYBÓR MIEJSCA NURKOWANIA

 1. Czym kierować się przy wyborze akwenu ?
 2. Jakie miejsca poszukiwać a jakich się wystrzegać ?
 3. Jakich form życia podwodnego poszukiwać i jak je rozpoznać ?
 4. Ochrona podwodnego świata
 5. Niebezpieczne zwierzęta morskie - metody zapobiegania wypadkom