NO TOX - procedura zmiany gazów

nurkowanie techniczne


Nurkowanie techniczne wymaga zastosowanie wielu butli w trakcie jednego nurkowania. Butle mogę być napełnione bardzo różnymi gazami: trimiksem i nitroksem o różnej zawartości tlenu a nawet czystym tlenem. Niezmiernie ważne jest prawidłowe oznaczenie butli, aby nie doprowadzić do pomyłki. Nawet prawidłowe oznaczenie nie jest wystarczającym zabezpieczeniem. Najczęstszą przyczyną wypadku w nurkowaniu technicznym jest użycie niewłaściwej mieszanki oddechowej (zbyt bogatej w tlen) na danej głębokości. Z tego powodu powstała specjalna procedura NO TOX wykonywana przy każdej zmianie gazu (procedura zgodnie z materiałami DSAT). Poniżej zamieszczam poszczególne kroki procedury NO TOX:

 1. N - sprawdź swoje imię (nick) i maksymalną głębokość oznaczoną na cylindrze (MOD).
 2. O - porównaj aktualną głębokość z MOD na butli.
 3. T - odkręć zawór butli i sprawdź ciśnienie.
 4. O - wyjmij drugi stopień automatu i wąż spod taśm mocujących - sprawdź czy jest to drugi stopień od właściwej butli. Jeśli tak, przejdź na oddychanie z nowej butli.
 5. X - sprawdź partnerów z zespołu:
  • prześledź wąż od ich drugiego stopnia do cylindra,
  • porównaj MOD z głębokością - czy nie oddychają poniżej głębokości maksymalnej - kiedy wszystko jest dobrze pokarz znak "OK" kiedy są zbyt głęboko natychmiast wyrwij im drugi stopień automatu i podaj swój.
  • Jeśli konieczne, zasygnalizuj, że wykonałeś zmianę gazu (wskaż drugi stopień w ustach i cylinder z którego oddychasz.)

Po przełączeniu się z gazu plecowego na stage, przypnij automat podstawowy z długim wężem do prawego piersiowego D-ringu. Pamiętaj, że karabinek na wężu ma być zrywalny, co może się przydać w sytuacji awaryjnej.

Jeśli przełączasz się z jednej butli bocznej na drugą, przejdź na chwilę na oddychanie gazem z butli na plecach, zamknij zawór na pierwszym cylindrze bocznym, zabezpiecz jego drugi stopień z wężem pod taśmami elastycznymi, a następnie wykonując procedurę NO TOX przełącz się na drugi cylinder. Jeśli oddychasz kolejno z kilku bocznych butli, przed rozpoczęciem procedury NO TOX dla kolejnej butli stage, przewieś poprzednią na dolny D-Ring.

Dodatkowo aby uniknąć błędu przestrzegaj następujących zaleceń:

 1. Jeśli pozostawiasz po drodze twoje cylindry, nie umieszczaj ich głębiej, niż możesz z nich oddychać, najlepiej jeśli uda się je pozostawić na głębokości przełączania - pamiętaj o procedurze NO TOX.
 2. Osobiście analizuj gazy i oznaczaj swoje butle. Prawidłowo oznaczona butla powinna posiadać następujące oznaczenia:
  • rodzaj gazu
  • MOD
  • imię (nick) nurka
  • zawartość procentowa tlenu
 3. Zakręcaj zawór butli, aby w razie konieczności jej użycia konieczne było odkręcenie zaworu (automat oddechowy ma jednak zostać pod ciśnieniem aby nie nastąpiło zalanie pierwszego stopnia automatu wodą)
 4. Przeprowadzaj kompletną procedurę NO TOX, krok po kroku bez drogi na skróty.
 5. Myśl o tym co aktualnie robisz.

Butle boczne mogą być przypięte w różny sposób. Przy jednej butli nie ma zwykle problemu, jest ona po lewej stronie. przy dwóch butlach stosuje się dwa rozwiązania, albo obie butle po lewej stronie, albo jedna butla po lewej druga po prawej. Bardziej mobilne jest rozwiązanie z dwoma butlami po lewej stronie, prawa strona jest wolna i wszystkie czynności ręką prawą są łatwiejsze.

Kiedy mamy dwie butle boczne z różnymi gazami dekompresyjnymi (o różnej frakcji tlenu) ich rozmieszczenie nie może być przypadkowe, stosowanie się całego zespołu nurkowego do poniższych zaleceń pozwoli uniknąć wielu problemów związanych z oddychaniem niewłaściwym gazem (zbyt bogatym w tlen) a w razie pomyłki partner będzie w stanie szybciej dostrzec błąd. Podstawowa zasada mówi, gaz "bogatszy" w tlen powinien znajdować się:

Gazem "bogatszym" w tlen będziemy oddychali w drugiej kolejności, na mniejszej głębokości. Na przykład jeżeli mamy dwa gazy EAN50 i czysty tlen, to z butli zawierającej EAN50 możemy zacząć oddychać na głębokości 21m a z butli zawierającej czysty tlen dopiero na 6m. Pomyłka prowadzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji zatrucia tlenem, występuje napad drgawek tlenowych, który w szybkim czasie prowadzi do utraty koordynacji ruchów i bez pomocy dochodzi do utopienia nurka. Pomoc w napadzie drgawek tlenowych jest trudna i może skończyć się niepowodzeniem, zainteresowanych odsyłam do strony napad drgawek tlenowych.