Znaki nurkowe przy pomocy liny

znaki nurkowe


Stosowana w czasie nurkowań pod lodem lub prowadzenia prac podwodnych (zalecana łączność). Bardzo ważne aby stosować linę o odpowiedniej wytrzymałości. Dobrze jeżeli lina jest pływająca, posiada wzorek (można łatwo określić prędkość przesuwanie się liny), nie ma tendencji do plątania się, posiada odpowiednią grubość (łatwiej się wyciąga - nie wrzyna się w dłonie)

Działanie w przypadku braku odpowiedzi:

Wyjątkiem od zasady że na dany znak odpowiadamy takim samym znakiem są znaki sygnalizujące niebezpieczeństwo, wtedy nie ma odpowiedzi a natychmiast podejmujemy działanie.

Przykładowa komunikacja przy pomocy (liny czy dotyku)

Sposób sygnalizacji powinien być dokładnie omówiony przed nurkowaniem. Proponuję dwa sposoby, dwuznakową i trzyznakową komunikację. Nie są one standardami, dla celów konkretnego nurkowania można ustalić własne. Pamiętajmy, że nie mogą być one zbyt skomplikowane bo uczestnicy nurkowania ich nie zapamiętają.

Bezwzględnie w celu uniknięcia nieporozumień, wszystkie znaki należy przed nurkowaniem dokładnie omówić.

Na tym prostym przykładzie widać jak ważne jest wcześniejsze ustalenie znaków, aby na skutek nieporozumienia nie doprowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej.