Wydatek automatów

automat oddechowy


Oj! Śliski temat. Dlaczego? Bo nie ma standardu pomiaru. Przynajmniej do 2003r. Producenci sprzętu stosują różne sztuczki, aby pokazać, że to właśnie ich automat oddechowy ma największy wydatek. Parametr ten często nie jest przez producentów podawany, częściej aby przekonać potencjalnego klienta używa się charakterystyki oddechowej.

Czas na fakty. Przykład.

Firma Scubapro produkuje pierwszy stopień automatu MK 20 już od kilku lat. W pierwszych katalogach podawali wydatek w granicach 2400l/min. Około 199?r (musze sprawdzić) firma Mares zaczęła reklamować automat Abyss, jako automat o największym wydatku pierwszego stopnia 8500l/min. Rok później w katalogu firmy Scubapro automat MK 20 miał również wydatek 8500l/min. Prawdziwy cud, szczególnie że konstrukcja automatu nie uległa zmianie. Jak to możliwe?

To proste. Wydatek automatu 2400l/min został podany przy pomiarach w warunkach "normalnych" (ciśnienie 1at). Firma Mares dokonała pomiaru przy ciśnieniu panującym na głębokości 50m czyli przy 6at.

Czyli jeżeli pierwszy stopień automatu ma wydatek 1400l/min przy ciśnieniu 6at to po przeliczeniu na warunki normalne (1at) otrzymamy 1400*6=8400l/min. Prosty zabieg matematyczny zdecydowanie zmienił wydatek automatu.

Czy to znaczy że z butli 15l napełnionej do 200at (3000l) czynnik oddechowy zostanie opróżnione do zera w 23sekundy? Nie. W pomiarach "firmowych" przepływ był prowadzony przy stałym ciśnieniu 200at przed redukcją z praktycznie nieograniczonym wydatkiem. W praktyce nurkowej mamy do czynienia z butlą o maksymalnym ciśnieniu 200at, które szybko obniża się, co powoduje wzrost oporów. Sam zawór butli wprowadza dodatkowe opory przepływu, często ograniczając wypływ do 1000-1500l/min (w warunkach normalnych - 1at).

Zastosowałem w rankingu następujacy podział

Wydatek I stopnia automatu

Wydatek II stopnia automatu

Rozgraniczenie między dolną a górna półką wynika z różnicy w oporach oddechowych