Wskazówki bezpieczeństwa w/g CMAS

ratownictwo nurkowe


 1. Być w dobrej formie.
 2. Wybierać i oceniać miejsca do nurkowania z punktu widzenia bezpieczeństwa (stan wody, temperatura, przejrzystość, pływy).
 3. Posiadać niezbędna ilość potrzebnego sprzętu, sprawnego i w dobrym stanie technicznym.
 4. Sprawdzić ciśnienie napełnienia butli aparatu i właściwe działanie zaworu rezerwy.
 5. Przewidzieć rezerwowy aparat jednobutlowy.
 6. Oznakować obecność nurków flagą międzynarodowego kodu "A" uzupełnioną flagą czerwoną z białym pasem po przekątnej.
 7. Znać dokładnie znaki umowne płetwonurków. Być wyczulonym na sygnały dźwiękowe i świetlne.
 8. Reagować na nie szybko i pewnie.
 9. Nigdy nie nurkować samemu i pod wodą nie odłączać się od grupy.
 10. Notować dokładnie wszystkie dane dotyczące nurkowania, a w szczególności godzinę zanurzenia, największą osiągniętą głębokość, początek wynurzenia, ewentualne przystanki dekompresyjne, godzinę wynurzenia.
 11. Nie nurkować za wszelką cenę - zwracać uwagę na zatoki i błonę bębenkową.
 12. Stosować, o ile to możliwe, czasy nurkowania nie wymagające przystanków dekompresyjnych.
 13. Wykonywać dla zasady podczas wszystkich nurkowań co najmniej jeden przystanek dekompresyjny 3-minutowy na głębokości 3-ch metrów.
 14. Przestrzegać czas i głębokość przystanków dekompresyjnych. Uwzględniać poprawki wynikające ze wzniesienia n.p.m.
 15. W przypadku zbyt szybkiego wypłynięcia (z pominięciem lub skróceniem dekompresji) zanurkować ponownie w jak najkrótszym czasie na głębokość równą połowie poprzedniej maksymalnej, i zatrzymać się tam na okres 5 minut, po czym wynurzać się przeprowadzając dekompresję wyznaczoną dla łącznego czasu nurkowania i maksymalnej głębokości pierwszego nurkowania.
 16. W razie wypadku natychmiast uprzedzić lekarza specjalistę chorób nurkowych i odtransportować poszkodowanego do najbliższej komory dekompresyjnej.
 17. Jeżeli nurek stwierdzi, że został pod wodą sam, powinien wynurzyć się niezwłocznie na powierzchnię przestrzegając podstawowe zasady bezpieczeństwa (prędkość wynurzania, dekompresji itp.).
 18. Podanie znaku "Jestem na rezerwie" stanowi dla całej grupy polecenie wynurzania się.
 19. Podczas wynurzania należy zachować szybkość w/g tablic, swobodnie oddychać, nasłuchiwać i rozglądać się.
 20. W sytuacji zagrożenia - zachować spokój, nie ulegać panice, zastanowić się.

NURKUJ KORZYSTAJĄC BARDZIEJ Z GŁOWY NIŻ Z PŁETW

PLANUJ KAŻDE NURKOWANIE I NURKUJ ZGODNIE Z TYM PLANEM