Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

fauna i flora polskich jezior


Węgorz, węgorz europejski (Anguilla anguilla), ryba z rodziny węgorzowatych, rzędu węgorzokształtnych, występująca w rzekach i jeziorach zachodniej i środkowej Europy, również w Polsce. Aktywny głównie nocą, dzień spędza w jamkach wykopanych w dnie.

Ciało wężowate, w przekroju poprzecznym cylindryczne. Część ogonowa silnie bocznie ściśnięta. Całkowity zanik płetw brzusznych. Całe ciało pokryte drobnymi łuskami. Grzbiet ciemnozielony lub zielonobrunatny, boki jasne, brzuch żółtawy.

Samce węgorza osiągają przeciętnie długość około 50-70 cm, zaś samice nawet 100-150cm i wagę do 7kg. Przeciętna waga 0,5 - 1,5 kg.

Żywi się głównie fauną denną (mięczakami i skorupiakami) i drobnymi rybami, nie gardzi również padliną. Również raki w okresie linienia nie mogą czuć się bezpiecznie.

Ryba dwu środowiskową, żyją w wodach śródlądowych, rozmnażają się w morzu Sargassowym. Na głębokości 400-1000m odbywa się tarło, po którym dorosłe osobniki giną. Larwy węgorza unoszone przez Prąd Zatokowy (Golfstrom) przemieszczają się w stronę Europy. Po 2-3 latach młode węgorze docierają do rzek europejskich.

Węgorze są cenionymi rybami konsumpcyjnymi, węgorza wędzonego to stały punkt wielu smażalni ryb.

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Węgorz europejski (Anguilla anguilla)

fot. Andrzej Martin Kasiński