Nurkowanie jaskiniowe KDP/CMAS

stopnie CMAS


Warunki wstępne:

Przebieg szkolenia

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:

Posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w jaskiniach.

Komisja egzaminacyjna:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** - upoważniony przez KDP ZG PTTK

Uczestnik szkolenia otrzymuje: