Kursy nurkowania CMAS P2

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

stopień średni


PŁETWONUREK KDP / CMAS ** (P2)
średni stopień nurkowy

Zakres szkolenia płetwonurka KDP/CMAS ** P2:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie P2:

Przebieg szkolenia P2:

10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 7 nurkowań na głębokość 20 m, 1 nurkowanie na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m. Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

Uprawnienia P2:

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo nurkować:

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

Podręcznik do kursu P2

Na dzień dzisiejszy nie ma podręcznika nurkowego zgodnego z programem kursu P2 KDP/CMAS, wiedzę należy czerpać z wielu źródeł. Pragnę uprościć ten proces tworząc podręcznik w ramach NURKOMANII. Nie wszystkie tematy są idealnie zgodne z programem, głównie jest problem, że znacznie go rozszerzają. Będę wdzięczy za wszystkie uwagi. Może w kursie powinny znaleźć się jeszcze inne tematy - czekam na propozycję.

Andrzej "Martin" Kasiński
martin@nurkomania.pl

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA KDP / CMAS ** (P2)
SZKOLENIE TEORETYCZNE

Symbol

ZAJĘCIA TEORETYCZNE godz.
2T1 Fizyka nurkowania 2
2T2 Choroby i urazy nurkowe 2
2T3 Ratownictwo nurkowe 2
2T4 Technika i bezpieczeństwo nurkowania 3
2T5 Sprzęt nurkowy 2
2T6 Hydrologia 2
2T7 Historia nurkowania 1
2TE Egzamin i zakończenie kursu 1

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA
ZAJĘCIA TEORETYCZNE

2T1 Fizyka nurkowania

 1. Powtórzenie wiadomości z kursu P1.
 2. Skład powietrza i prawo Daltona.
 3. Rozpuszczalność gazów w cieczach (prawo Henry`ego)
 4. Zależność pomiędzy ciśnieniem a temperaturą (prawo Charlesa).
 5. Fizyczne podstawy działania automatu oddechowego:
 6. Podstawy hydrodynamiki (siła oporu w wodzie).

2T2 CHOROBY I URAZY W NURKOWANIU

 1. Powtórzenie wiadomości z kursu P1.
 2. Hipoksja - przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 3. Zatrucie tlenem - przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 4. Zatrucie azotem - przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 5. Zatrucie spalinami, oparami oleju - przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.
 6. Choroba dekompresyjna - przyczyny, objawy, zapobieganie, pierwsza pomoc.

2T3 RATOWNICTWO NURKOWE

1. Czynności ratownicze na powierzchni wody:

2. Czynności ratownicze pod wodą:

3. Reanimacja i zasady podawania tlenu.

4. Transport do szpitala i komory dekompresyjnej - droga ewakuacyjna (plan alarmowy)


2T4 TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO NURKOWANIA

 1. Przygotowanie planu nurkowania (miejsce wejścia, głębokość, czas, asekuracja, procedury awaryjne).
 2. Zużycie powietrza i zapas- przykłady i obliczenia.
 3. Profilaktyka choroby dekompresyjnej, czynniki zwiększające ryzyko.
 4. Tabele dekompresyjne - planowanie nurkowań powtarzalnych.
 5. Nurkowania górskie - dekompresja.
 6. Podróż samolotem po nurkowaniu.
 7. Zasady korzystania z komputerów nurkowych.
 8. Nurkowanie głębokie - dobór i konfiguracja sprzętu, trening i adaptacja, dobór grupy nurkowej.
 9. Technika posługiwania się bojką dekompresyjną i kołowrotkiem.
 10. Poszukiwanie i wydobywanie małych przedmiotów.
 11. Nawigacja podwodna.
 12. Organizacja nurkowań nocnych.

2T5 SPRZĘT NURKOWY

 1. Automaty oddechowe - przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, analiza parametrów pracy.
 2. Butle i zawory odcinające.
 3. Alternatywne źródła powietrza.
 4. Kamizelki ratunkowo-wypornościowe, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych, przeznaczenie.
 5. Bojki dekompresyjne, kołowrotki, sprzęt alarmowy i sygnalizacyjny.
 6. Oświetlenie podwodne - latarki nurkowe, błyskacz, światło chemiczne.

2T6 HYDROLOGIA

 1. Zjawiska w wodach morskich i śródlądowych:
 2. Charakterystyka
  1. zbiorników śródlądowych - jezior
  2. kamieniołomów,
  3. zbiorników zaporowych,
  4. cieków śródlądowych - rzeki ,
  5. oraz strefy brzegowej mórz i oceanów.
 3. Ekologia wód.

2T7 HISTORIA NURKOWANIA

 1. Geneza i rozwój nurkowania na świecie.
 2. Sprzęt nurkowy.
 3. Medycyna podwodna.
 4. Historia nurkowania w Polsce.

2T8 Inne ważne tematy

 1. ??? Może masz propozycję? Napisz z uzasadnieniem e-mail martin@nurkomania.pl
 2. Pozycja boczna ustalona.

2TE EGZAMIN I ZAKOŃCZENIE KURSU

 1. Sprawdzian końcowy - test.
 2. Możliwości podwyższania kwalifikacji - kursy specjalistyczne, nurkowania stażowe - terminy, wymagania.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

KDP / CMAS ** (P2)

SZKOLENIE PRAKTYCZNE

Symbol ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
2P1 Nawigacja podwodna
2P2 Nurkowanie nocne
2P3 Posługiwanie się kołowrotkiem i boją dekompresyjną
2P4 Poszukiwanie i wydobywanie małych przedmiotów
2P5 Wynurzanie się z głębokości 20 m oddychając z partnerem z jednego automatu oddechowego
2P6 Ratownictwo
2P7 Wynurzenie z głębokości 20 m z wyjętym ustnikiem
2P8 Wynurzenie z głębokości 20 m bez płetw
2P9 Nurkowanie na głębokość 30 m
2P10 Nurkowanie na głębokość 40 m
2PE Sprawdzian sprawności fizycznej

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Kurs CMAS/KDP P2 jest kursem nurkowania głębokiego, daje uprawnienia nurkowania na 40m. Zanim zaczniesz nurkować tak głęboko musisz opanować następujące umiejętności:

 1. Doskonała pływalność
 2. Na czym polega system partnerski
 3. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 4. Nurkowanie przy linie opustowej
 5. Zasad bezpieczeństwa wynikające z dobrej praktyki nurkowej

Oraz o sprzęcie:

 1. Latarki nurkowe
 2. Kołowrotek
 3. Szpulka
 4. Boja nurkowa

Ponieważ spędzimy razem kilkadziesiąt nurkowań, proponuję zapoznać się w ogólnymi wymaganiami co do sposobu nurkowania, komunikacji porozumiewania oraz umiejętności wstępnych.

2P1 NAWIGACJA PODWODNA

 1. Pływanie pod wodą według zadanego namiaru.
 2. Nawigacja po trasie trójkąta i kwadratu.

2P2 NURKOWANIE NOCNE

1. Porozumiewanie się za pomocą znaków CMAS i sygnałów świetlnych.

2P3 POSŁUGIWANIE SIĘ KOŁOWROTKIEM I BOJĄ DEKOMPRESYJNĄ

2P4 POSZUKIWANIE I WYDOBYWANIE MAŁYCH PRZEDMIOTÓW

 1. Oznakowanie terenu poszukiwań.
 2. Wybór techniki poszukiwań.
 3. Przygotowanie wyposażenia.
 4. Wybór techniki wydobywania.
 5. Wydobycie obiektu na brzeg lub przeniesienie go w wyznaczone miejsce.
 6. Bezpieczeństwo podczas prac wydobywczych.

2P5 WYNURZENIE SIĘ Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M ODDYCHAJĄC Z PARTNEREM Z JEDNEGO AUTOMATU ODDECHOWEGO

2P6 WYDOBYWANIE NIEPRZYTOMNEGO PŁETWONURKA Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

 1. Wydobywanie bez użycia kamizelki ratunkowo-wypornościowej.
 2. Wydobywanie z wykorzystaniem kamizelki ratunkowo-wypornościowej ratującego.
 3. Wydobywanie z wykorzystaniem kamizelki ratunkowo-wypornościowej ratowanego.

2P7 WYNURZENIE Z WYJĘTYM USTNIKIEM Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

2P8 WYNURZENIE BEZ PŁETW Z GŁĘBOKOŚCI 20 M DO GŁĘBOKOŚCI 5 M

2P9 Wykonanie 2 nurkowań na głębokość 30m.

2P10 Wykonanie 2 nurkowań na głębokość 40m.

2PE Sprawdzian sprawności fizycznej.

Struktura stopni CMAS

Struktura stopni CMAS

CMAS posiada własną ścieżkę szkolenie, warto się z nią zapoznać bardziej szczegółowo.

>CMAS Eksplorator

Eksplorator

Kurs Eksplorator pozwala zwiększyć twoją pewność siebie i budować nowe umiejętności nurkowe.

CMAS nocne

Nurkowanie nocne

Kurs zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, korzyściami nurkowania w nocy.