Pomoc w urazach dekompresyjnych DCI

mieszanki oddechowe


Pomoc w urazach dekompresyjnych DCI

DCI czyli urazy dekompresyjne - pod tym skrótem kryje się zarówno choroba dekompresyjna DCI jak i urazy ciśnieniowe płuc. Przy udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej nie ma znaczenia jaki uraz ma osoba poszkodowana – postępowanie w obu przypadkach jest takie samo. Często rozróżnienie jaki uraz ma poszkodowany jest niemożliwe.

Kroki postępowania:

 1. Ocena wstępna - aby pomóc musisz wpierw ocenić stan osoby poszkodowanej - przytomna, czy nie, czy oddycha, jakie ma objawy? Postępuj zgodnie z sekwencją – ABCD’S. A – Airway (otwarcie i udrożnienie dróg oddechowych) B – Breathing (sprawdzenie oddychania) C – Circulation & Chest Compression (sprawdzenie oznak krążenia i pierwsza pomoc tlenowa rozpoczęcie ucisków klatki piersiowej) D – Defibrylacja S – serious bleeding, shock, spinal injuries (krwotoki, szok, uszkodzenia rdzenia kręgowego).
 2. Zawiadomić profesjonalne służby medyczne o wystąpieniu wypadku nurkowego i poprosić o przyjazd karetki z tlenem. Wczesne wezwanie profesjonalnych służb medycznych jest jednym z priorytetów. Telefon alarmowy w polsce to 112.
 3. W razie konieczności przystąpić do RKO (reanimacja krążenoiwo-oddechowa). Jeśli jest taka możliwość prowadź sztuczne oddychanie wzbogacając oddechy ratownicze 100% tlenem.
 4. Poproś osobę poszkodowaną, aby położyła się. Jest to o tyle ważne, że zauważono, pogarszanie się objawów i symptomów DCI, gdy poszkodowany siedział lub słał. Pozostawanie w pozycji leżącej ułatwia dopływ krwi do mózgu i zmniejsza szybkość przemieszczania pęcherzyków gazu do mózgu. W przypadku utraty przytomności osoba która, która leży nie przewróci się i nie dozna dodatkowych obrażeń.
 5. Podawaj poszkodowanemu do oddychania tlen o jak najwyższym stężeniu do czasu pojawienia się profesjonalnych służb medycznych. Najlepiej podawać 100% tlen. Jeżeli nie posiadamy 100% tlenu, podajemy nitroks o największej zawartości tlenu.
 6. Jeżeli poszkodowany jest przytomny podać do picia ciepłe płyny,
 7. Zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny i psychiczny - monitoruj na bieżąco stan ogólny i samopoczucie,
 8. Jeżeli czas oczekiwania wydłuża się ułóż nurka w pozycji bezpiecznej na lewym boku (jeżeli jest nieprzytomny, ale ma akcje serca i oddech)
 9. O transporcie do Komory Dekompresyjnej zdecydują profesjonalne służby medyczne - lekarz, po zapoznaniu się z stanem osoby poszkodowanej. W każdym poważnym przypadu DCI jak najszybszy transport do komory dekompresyjnej jest zalecany.

Należy mieć przygotowany sposób postępowania z poszkodowanym w przypadku wypadku nurkowego - plan ratunkowy (droga ewakuacyjna). Plan ratunkowy to instrukcja jak postępować w sytuacji wypadku nurkowego, powinna zawierać krótką instrukcję postępowania, ważne telefony, lokalizację najbliższego szpitala.

Obecnie nie wolno stosoawć rekompresji leczniczej w wodzie.

uraz dekompresyjny DCI
Podawaj poszkodowanemu do oddychania tlen o jak najwyższym stężeniu, do czasu pojawienia się profesjonalnych służb medycznych. Najlepiej podawać 100% tlen. Jeżeli nie posiadamy 100% tlenu, podajemy nitroks o największej zawartości tlenu.

Podawanie tlenu

 1. Jeśli podczas wynurzania lub po zakończeniu nurkowania wystąpiły objawy choroby lub pogorszenie samopoczucia płetwonurek powinien natychmiast powiadomić o tym partnera lub instruktora / kierownika nurkowania. Jedynym skutecznym sposobem leczenia urazów dekompresyjnych jest jak najszybsze podanie tlenu a następnie powolna rekompresja (lecznicza) w komorze dekompresyjnej.
 2. Tlen mogą podawać tylko osoby przeszkolone. Minimalne szkolenie to Ratownik Tlenowy dowolnej organizacji. Po co szkolenie? Tlen w niektórych sytuacjach może być niebezpieczny – należy zapoznać się, jak bezpiecznie się z nim obchodzić. Poznamy jakie zestawy tlenowe są preferowane i jak ich używać.
 3. Dostępne zestawy tlenowe to:
  • Zestaw tlenowy na żądanie – dostarcza 100% tlenu.
  • Zestaw tlenowy o stałym wprzepływie – dostarcza 50-90% tlenu.