Analizator tlenowy - analiza gazu

sprzęt nurkowy


Pomiar zawartości tlenu w butli nurkowej

Obsługa analizatora tlenu jest banalnie prosta (tu na podstawie jednego z najpopularniejszych modeli GOX100).

  1. Włącz analizator. Najczęściej jest to przycisk on/off. Czasami należy połaczyć: miernik, z czujnikiem tlenu i trójnikiem (zapewnia poprawny pomiar).
  2. Skalibruj analizator – ustaw jego wartość na 20,9% lub 21% (dokładnie ilość tlenu w powietrzu to 20,9% ale te 0,1% nie ma znaczenia). Jeżeli miernik kalibruje się samodzielnie, wciśniej i przytrzymaj przycisk CAL, aż na wyświetlaczu pojawi się napis CAL, puszczamy przycisk i czekamy aż na wyświetlaczu pojawi się wartość 20,9. Kalibracja zakończona. Najlepiej kalibrować czujnik na lekkim przepływie powietrza ok. 2-4 l/min. – butla z restryktorem przepływu jest najlepsze (restryktorem przepływu jest przydatny, bo ustawienie małego wypływu z butli jest kłopotliwe).
  3. Przełóż analizator i restryktor do butli z nitroksem i odkręć butlę. Przeprowadź analizę stężenia tlenu przy małym przepływie ok. 2-4 l/min. – zaczekaj aż wynik się ustabilizuje. Jeżeli wynik różni się od tego na butli o więcej jak 1%, powtórz pomiar.
  4. Porównaj swój wynik z analizą na naklejce lub zawieszce.
  5. Wypełnij rejestr napełnień (Fill log).

Wskazania analizatora mogą sie minimalnie różnić, jeżeli są większe niż 2%, najprawdopodobniej sensor tlenu jest zużyty i należy go wymienić na nowy. Najlepiej do restryktora podłączamy trójnik, do którego dopiero podłącza się ( kątowo) sensor tlenowy.

pomiar zawartości tlenu
Czasami należy połaczyć, miernik z czujnikiem tlenu i trójnikiem.
pomiar zawartości tlenu
Poprawnie złożony zestaw pomiarowy.
pomiar zawartości tlenu
Teraz możemy włączyć analizator przyciskiem on/off. Miernik powinien wskazać wartość 20,9. Jeżeli tak nie jest, należy dokonać kalibracji. W tym celu wciskamy przycisk CAL i trzymamy aż na wyświetlaczu pojawi się napis CAL, wtedy puszczamy przycisk. Miernik powinien się ustawić automatycznie na wartość 20,9. Jeżeli tak się nie stanie, to czujnik tlenu jest zużyty lub bateria jest słaba. Należy wymienić czujnik lub baterię.
pomiar zawartości tlenu
Kalibrujemy miernik na butli z powietrzem. Tu jako restryktor przepływu został wykorzystany pierwszy stopień automatu oddechowego z wyjścia HP.
pomiar zawartości tlenu
Pomiar na butli z nitroxem, zawartość tlenu 31,6% co daje po zaokrągleniu do pełnych procent 32% tlenu.

Czujnik najlepiej kalibrować 100% O2, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, kalibrację możemy wykonać powietrzem z butli (wartość 20.9% O2).

Po przeprowadzonym pomiarze pamiętaj, aby obliczyć MOD dla posiadanej mieszanki, oraz odpowiednio ustawić komputer nurkowy (tryb nitrox - wprowadzamy zawartość procentową tlenu O2).

Wynik pomiaru odczytujemy z dokładnością do 0,1 a następnie zaokrąglamy do pełnych procentów według ogólnych zasad matematycznych, przy wartości 0,5 zaokrąglamy w dół, bo twój komputer dla bezpieczeństwa i tak doda 1% tlenu, do wpisanej przez ciebie wartości.