Względna narkotyczność gazów

mieszanki oddechowe


Tabela poniżej przedstawia porównanie różnych gazów obojętnych i pokazuje ich ciężar cząsteczkowy, rozpuszczalność w oleju (tłuszczach), współczynnik podziału (rozpuszczalności) olej/woda, względny potencjał narkotyczny oraz względną narkotyczność. Względną, bo podaną w odniesieniu do azotu. Zakładając narkotyczność azotu jako jeden, możemy porównać narkotyczność innych gazów. Widzimy, że hel ma najmniejszą względną narkotyczność wynoszącą 0,23 co oznacz ze jego własności narkotyczne są ponad cztery razy mniejsze od azotu. Hel posiada najmniejszą rozpuszczalność w tłuszczach oraz współczynnik rozpuszczalności olej/woda co oznacza, że nasycamy się nim znacznie szybciej niż azotem. Ksenon posiada najwyższą względną narkotyczność, prawie 26 razy większą od azotu, dlatego ksenon jest używany w anestezjologii jako gaz do znieczulenia.

GAZ Ciężar cząstecz-
kowy
Rozpusz-
czalność w oleju
Współczynnik rozpuszczalności olej/woda Względny potencjał narkotyczny Względna
narkotycz-
ność
Hel (He) 4 0.015 1.7 4.26 0,23
Neon (Ne) 20 0.019 20.7 3.58 0,27
Wodór (H2) 2 0.036 3.1 1.83 0,55
Azot (N2) 28 0.067 5.2 1.0 1
Argon (Ar) 40 0.14 5.3 0.43 2,32
Krypton (Kr) 83,7 0.43 9.6 0.14 7,14
Ksenon (Xe) 131,3 1.7 20.0 0.039 25,64
Tlen (O2) 32 0.112 5.0 ? 1
Dwutlenek węgla CO2 44 1.34 1.6 -- --

Względna narkotyczność ksenonu, kryptonu, argonu jest na tyle duża, że stosowanie ich w mieszankach oddechowych wydaje się niecelowe, nawet pomijając aspekt cenowy. Tlen również jest gazem oddziaływującym narkotycznie, przyjmuje się narkotyczne działanie tlenu na poziomie identycznym jak azotu, stąd przy liczeniu równoważnej głębokość narkotycznej END (Equivalent Narcotic Depth) dla mieszanek nitroksowych zakłada się, że END równa się głębokości nurkowania podobnie jak to jest w trakcie nurkowań na powietrzu. Zastosowane helu w mieszance powoduje dopiero obniżenie END dla danej mieszanki.