Hydrologia i locja w nurkowaniu

Hydrologia i locja


Zasoby wodne

Woda jest jedną z najpopularniejszych substancji w otaczającym nas świecie. Znajduje się zarówno w atmosferze jak i pod ziemią a przede wszystkim na jej powierzchni. Widziana z kosmosu Ziemia ukazuje się nam jako błękitna planeta w 3/4 powierzchni pokryta przez wody oceanów. Procentowo wody mórz i oceanów stanowią aż 97,6% hydrosfery (powłoki wodnej Ziemi). Pozostałe 2,4% przypada na wody słodkie. Z tego:

Woda na powierzchni Ziemi podlega ciągłemu ruchowi. Dzięki działaniu Słońca i wiatru, obrotowi Ziemi, sile ciążenia, trwa ciągła wymiana wody pomiędzy ladami, oceanami i atmosferą oraz nieustanne krążenie i mieszanie się wód w obrębie mórz i oceanów.

Gdzie nurkujemy - wody słodkie kontra wody morskie

Większość nurkowań wykonywanych corocznie na świecie odbywa się w wodach morskich i oceanicznych. Łatwy dostęp do tych akwenów nie przekreśla możliwości nurkowania w wodach słodkich, które w wielu rejonach świata są bardzo popularnym miejscem nurkowań turystycznych i szkoleniowych.

Pomiędzy tymi dwoma rodzajami wód występuje kilka zasadniczych różnic:

Ciekawostki