Lód i jego właściwości

nurkowanie pod lodem


Lód, tlenek wodoru, czyli woda, w stałym stanie skupienia. W zależności od temperatury i ciśnienia opisano dokładniej 8 odmian polimorficznych lodu. Proces powstawania lodu składa się z kilku etapów. Początkowo wokół jąder krystalizacji tworzą się drobniutkie kryształy w formie dysków, które łączą się ze sobą i powodują powstawanie tzw. igieł lodowych . Igły lodowe łączą się na powierzchni wody i tworzą cienką błonę lodu w formie plam lub cienkiej powłoki. Zamarzająca masa grubieje, powstaje lód wodny. W jeziorach głębokich i o dużej objętości proces powstawania lodu powstaje później (np. Zakrzówek), niż w zbiornikach płytkich i o dużej powierzchni (Balaton).

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje lodu jeziornego :

czysty lód, kolejne ochłodzenia powodowały narastanie grubości lodu

lód wyciągnięty z przerębli, zaczyna się proces zmiany struktury
pod wpływem dodatniej temperatury

widzimy tu blok lodu, od góry występuje mętny lód,
od dołu czysty lód

lód dzięki temu ze posiada mniejszy ciężar właściwy od wody, pływa po jej powierzchni. Grubość nośna lodu która umożliwia:

Powyższe wartości są prawdziwe jeżeli temperatura otoczenia jest równa lub mniejsza od 0 stopni Celsjusza. Jeżeli temperatury są dodatnie następuje zmniejszenie wytrzymałości lodu i podane grubości należy; zwiększyć o 1/4. Jak obliczyć grubość nośną lodu dowiesz się tutaj.

Ciężar właściwy lodu powstałego z wody słodkiej wynosi w temp -10C ok. 0,92kg/l i zmienia się w minimalnych granicach pod wpływem temp. Jeżeli w lodzie znajdują się bąbelki powietrza to jego ciężar jest mniejszy.
Ciężar słodkiej wody wynosi ok. 1kg/l wiec łatwo obliczyć że 8% lodu będzie wystawać ponad poziom wody. To znaczy że:

grubość lodu [cm}

wystaje ponad poziom lodu [cm]

20 1,6
40 3,2
60 4,8
80 6,4
100 8

Gęstość lodu słodkiego ze spadkiem temp maleje, ale gdy temperatura powietrza obniża się poniżej -15°C, lód - który początkowo powiększał swoją objętość zaczyna intensywnie kurczyć się co prowadzi do jego pękania z hukiem.

Ważnym parametrem dla nurków jest twardość lodu, od tej właściwości zależy ile czasu zajmie wykonanie przerębla. I tak lód o temp .X.. posiada twardość .Y :

temperatura w stopniach C orientacyjna twardość
0 da się zarysować paznokciem
-10 .....
-30 ........

widoczna zmiany struktury lodu pod wpływem dodatniej temperatury,
wytrzymałość lodu wyraźnie spadła, nawet niewielka siła wystarczy do
zniszczenia jego struktury

Występują również inne odmiany:

Polimorfizm -wielopostaciowość, występowanie tej samej substancji w kilku odmianach różniących się własnościami fizycznymi lub chemicznymi.