U.S. Navy.

tabele dekompresyjne


Tabel dekompresyjnych jest wiele rodzajów, pierwsze jakich używałem to właśnie tabele U.S. Navy.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

  1. Nie można planować nurkowania o parametrach (czas i głębokość) wykraczających poza zakres podany w posiadanych tabelach dekompresyjnych.
  2. Nie wolno wykonywać żadnych interpolacji tabel dekompresyjnych.
  3. Wynurzaj się z prędkością 10m/min.
  4. Staraj się nie nurkować więcej niż 2 razy dziennie
  5. Gdy nurkujesz dwa razy dziennie zacznij od nurkowania na większą głębokość. (preferowane ze względów fizjologicznych, twoja dekompresja będzie również mniejsza
  6. Jeżeli nurkujesz przez kilka dni pod rząd, pamiętaj o dniu przerwy (odsycenie organizmu) po każdych 3-4 dniach nurkowych.
  7. Jeżeli czas przerwy na powierzchni pomiędzy dwoma nurkowaniami przekracza największy czas po prawej stronie "tabeli przerw na po-wierzchni", następne nurkowanie jest uznawane jako pierwsze (czas dodatkowy wynosi 0 minut),(przykład 3)
  8. Jeżeli czas przerwy na powierzchni jest mniejszy niż najmniejszy czas w "tabeli przerw na powierzchni" to czas dodatkowy równa się czasowi nurkowania poprzedzającego. Nie należy więc szukać go w tabeli. W takim przypadku do czasu planowanego nurkowania powtórzeniowego należy dodać czas nurkowania poprzedzającego i dla takiego czasu wyznaczyć warunki dekompresji. Do odczytu z tablic wybiera się największą głębokość obydwu nurkowań.
Tabele dekompresyjne U.S. Navy.
Pierwsze tabele używane powszechnie przez płetwonurków – strona 1.
Tabele dekompresyjne U.S. Navy.
Pierwsze tabele używane powszechnie przez płetwonurków – strona 2.