Znaki nurkowe

znaki nurkowe


Znaki nurkowe - komunikacja w nurkowaniu

Typowe znaki nurkowe rękami zastępują niedostępne komunikaty głosowe. Pozwalają na sprawna komunikację w większości sytuacji pod wodą. Większość federacji nurkowych, używa dokładnie takich samych znaków. Znaki pokazujmy wyraźnie, powoli i poza obrysem ciała aby były dobrze widoczne.

Możemy wyróżnić znaki ogólne, kierunku, prędkości, ciśnienia oraz znaki używane na kursach nurkowania.

Znaki ogólne

Wskazywanie kierunku

Prędkości poruszania się

inne znaki nurkowe


OK

OK

OK wszystko w porządku, lub potwierdzenie, akceptacja. Na znak OK należy zawsze odpowiedzieć:


Nie rozumiem

Nie rozumiem

Nie rozumiem twoich znaków lub nie wiem co mam zrobić. Jeżeli partner zasygnalizuje taki znak, należy powtórzyć jeszcze raz wcześniej pokazane znaki, a jeżeli dalej nie jesteśmy w stanie się dogadać, spróbować sygnalizacji w inny sposób (inne znaki).
W przypadku dalszych problemów z komunikacją, o ile to możliwe i wskazane należy wynurzyć się na powierzchnię i tam się dogadać.


Coś nie w porządku

Coś nie w porządku

Coś nie w porządku. Należy wskazać z kim lub z czym.
np. wskazujemy na automat oddechowy, maskę (ciągle zalana wodą), pas balastowy (spada) itp.


Brak powietrza

Brak powietrza

Znak prośba i zarazem żądania podania powietrza (chodzi oczywiście o podanie automatu oddechowego). Pamiętajmy aby przed oddaniem automatu oddechowego "wsiąść wdech", szczególnie jeżeli mamy tylko 1 drugi stopień.
Przypomnę że wszystkie osoby nurkujące powinny posiadać dwa drugie stopnie automatu oddechowego, a najlepiej dwa niezależne automaty oddechowe.
Znak należy pokazywać bardzo wyraźnie, przez obszerne ruchy ręką.


Ja

Ja

Wskazanie na siebie.


Ty lub przedmiot

Ty lub przedmiot

Wskazanie na osobę lub przedmiot.


Do góry

Do góry

Kierunek płynięcia do góry - wynurzenie.
Przypominam aby nie przekraczać prędkości wynurzania dla stosowanych: tabel dekompresyjnych lub komputerów nurkowych, oraz zatrzymać się na przystanku bezpieczeństwa. Zobacz jak wykonać poprawnie wynurzenie.


Na dół

Na dół

Kierunek płynięcia na dół - zanurzenie.

Zobacz jak wykonać poprawnie zanurzenie.


Kierunek płynięcia

Kierunek płynięcia

Wskazanie kierunku płynięcia w poziomie, szczególnie ważne gdy pływamy w większej grupie (informuje o zmianie kierunku płynięcia).


Poziom

Poziom

Zatrzymujemy się na tej głębokości (przy kierunku ruchu do góry lub w dół), lub płyniemy na tej głębokości.


Wolniej

Wolniej

Płyńmy wolniej - znak pokazywany, kiedy ktoś płynie za szybko. Może również znaczyć uspokój się, kiedy ktoś oddycha za szybko lub ma zadyszkę.


Szybciej

Szybciej

Płyńmy szybciej - znak pokazywany, kiedy ktoś płynie za wolno.


Stop

Stop

Zatrzymajmy się, lub uspokój sie.


Wyrównaj ciśnienie

Wyrównaj ciśnienie

Wyrównaj ciśnienie w uchu lub masce (zależy na co wskażemy)


Zawroty głowy

Zawroty głowy

Mam zawroty głowy (należy na partnera zwrócić szczególną uwagę a w skrajnych przypadkach pomóc).


Wiązać

Wiązać

Zawiąż węzeł lub wykonaj pracę lub na korsach nurkowania znaczy to najczęściej - powtórz ćwiczenie.


Rezerwa

Rezerwa

Ponieważ obecnie urządzenia rezerwy nie używa się, znak ten oznacza 50at.

Zobacz również znaki związane z wskazaniem wartości ciśnienia w butli.


Otwórz mi rezerwę

Otwórz mi rezerwę

Otwórz mi rezerwę (rezerwy nie ma to i niema co otwierać)
Rezerwę otwierało się przez pociągnięcie stalowego pręta biegnącego wzdłuż butli i zakończonego kluczką. Czasami opór jaki stawiał pręt przed pociągnięciem go w dół był zbyt duży aby zrobić to samemu, niezbędna była pomoc partnera.


Zbiórka

Zbiórka

Zbiórka lub płyńmy bliżej siebie jako para.


Cyfra 3

Cyfra 3

Pokazanie cyfry 3.

Uwaga: Przy pokazywaniu ciśnienia wartości są większe o 10 razy, czyli to jest wartość 30at.

Zobacz również znaki związane z wskazaniem wartości ciśnienia w butli.


Cyfra 3

Cyfra 1, 2, 4, 5, 6,

pokazanie cyfr. 7, 8, 9 to łączenie kciuka z kolejnym palcem (ale cyfr powyżej 5 nikt nie używa).

Uwaga: Przy pokazywaniu ciśnienia wartości są większe o 10 razy, czyli 10at, 20at, 40at, 50at.