Deep stops

Teoria dekompresji


Deep stops - głębokie przystanki dekompresyjne to obecnie standardowa procedura dla każdego nurka technicznego. Głębokość pierwszego przystanku oraz następnych zależy od przyjętego modelu dekompresyjnego. Obecnie najbardziej znane są deep stops Pyla nie bazujące na żadnym modelu dekompresyjnym a na doświadczeniu. Dokładny opis można znaleźć na dwóch poniższych stronach.

  1. Richard L. Pyle - znaczenie głębokich przystanków bezpieczeństwa (dekompresyjnych).
  2. Deep stops - głębokie przystanki bezpieczeństwa. Tłumaczył Jan Werbiński.

Ten rodzaj deep stops jest używany w wielu komputerach nurkowych wielogazowych.

Oczywiście deep stops Pyla to nie jedyna metoda, jeżeli używamy programy dekompresyjne to deep stops zostaną podane automatycznie w modelach bąbelkowych (VPM, RGBM).

Deep stops można wyliczyć lub odczytać z tabeli. Pamiętać należy, że jeżeli do obliczania dekompresji stosujemy tabele dekompresyjne to czas deep stopów należy doliczyć do czasu nurkowania.

Deep stop może trwać 1-5min. przeważnie 1 lub 2min.

Obliczenie deep stops

Obliczenie deep stops nie jest trudne, najlepiej przedstawię to na przykładzie:

Tabela wynurzania Bühlmann/Hahn 0-250 m n.p.m

Planujemy nurkowanie na tabelch Bühlmann/Hahn, na głębokość 54m pierwszy przystanek dekompresyjny planujemy na 12m. Oblicz deep stops dla tego nurkowania. Pamiętaj, że deep stopy są wliczane do czasu nurkowania.

Pierwszy deep stop obliczymy dodając do maksymalnej głębokości nurkowania głębokość pierwszego przystanku dekompresyjnego i wynik dzielimy przez 2, uzyskamy głębokość pierwszego deep stopa (54+12)/2=33m.

Drugi deep stop obliczymy dodając głębokość pierwszego deep stopa do pierwszego przystanku dekompresyjnego i dzieląc wynik przez 2 (33+12)/2=22.5m czyli przyjmujemy pierwszą większą głębokość 23m.

Następne deep stopy obliczymy w analogiczny sposób jak przy drugim deep stopie.

(23+12)/2=17,5m czyli 18m
(18+12)/2=15m

Jeżeli różnica w głębokościach między deep stopem a pierwszym przystankiem dekompresyjnym jest mniejsza niż 3m kończymy obliczenia.

Tabela deep stops

Kiedy korzystamy z tabel określenie wymaganych deep stops może być jeszcze prostsze. Obrazuje to rysunek poniżej. W lewej kolumnie głębokość dna znajdujemy maksymalną głębokość nurkowania, w tym przypadku 54m i przesuwamy się w prawo do kolumny pierwszego wymaganego przystanku dekompresyjnego (12m).

Na przecięciu odczytamy głębokość pierwszego deep stopa. Teraz w kolumnie głębokość dna znajdujemy 33m i odczytujemy kolejny deep stop na przecięciu z kolumną dwunastu metrów. Odczytana wartość to 23m. Ponieważ nie ma takiej głębokości w kolumnie "głębokość dna" przyjmujemy wartość pierwszą większą czyli 24m i dla niej odczytujemy kolejny deep stops 18m.

Powtarzamy wszystkie operacje, aż odległość między ostatnim deep stopem a pierwszym przystankiem dekompresyjnym spadnie do 3m.

W naszym przypadku mamy cztery deep stopy (33m, 23m, 18m, 15m), jeżeli założymy że czas jednego wynosi 1min to łatwo obliczyć że czas denny skróci się o 4x1min=4min. Ponieważ założony czas denny wynosi 18min, więc wynurzanie należy rozpocząć w 18-4=14min.

Nasz runtime z deep stops wyglądał by następująco:

54m - 14'
33m - 17' (1') + 2min wynurzania
23m - 19' (1') + 1min wynurzania
18m - 21' (1') + 1min wynurzania
15m - 22' (1')
12m - 25' (2')+ 1min wynurzania
9m - 28' (3')
6m - 34' (5') + 1min wynurzania
3m - 46' (12)

Bez deep stops runtime wyglądał by tak:

54m - 18'
12m - 24'' (2') + 4min wynurzania
9m - 27' (3')
6m - 32' (5')
3m - 44 (12)