Egzamin pytania w CMAS

pytania CMAS


Poniższe pytania zostały napisane w 1996r przez instruktorów AKP "Krab". Obowiązywał wówczas MP nr 26 będący "prawem nurkowym". Określał normy dotyczące: bezpieczeństwa nurkowania, sposobu nadawania stopni nurkowych, stosowanych tablic dekompresyjnych, oraz wzorów książeczek nurkowych Obecnie kluby CMAS obowiązuje w sprawie uprawiania płetwonurkowania

Zarządzenie nr 14/99 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z dnia 06.01.99r.

myślę że mimo zmiany przepisów sama wiedza nurkowa nie zmieniła się zbytnio.

Więc sprawdź się

 1. Fizyka teoria
 2. Fizyka obliczenia
 3. Automaty oddechowe
 4. Choroby nurkowe
 5. Fizjologia
 6. Technika nurkowania
 7. Sprzęt pomocniczy
 8. Ratownictwo
 9. Hydrologia
 10. Flora i fauna morska
 11. Flora i fauna śródlądowa