Trimix

mieszanki oddechowe


Trimix to mieszanina trzech gazów tlenu-helu-azotu. Stosowana w nurkowaniach poniżej 50m. Nurkowanie na trimiksie wymaga specjalnego przeszkolenia oraz sporej praktyki nurkowej. Samo nurkowanie musi zostać dokładnie zaplanowane, a później zgodnie z planem zrealizowane. W trakcie nurkowania używa się kilku mieszanek gazów o różnym składzie. Trimiks jest najczęściej mieszaniną denną, choć może być stosowany praktycznie od powierzchni, wszystko zależy od składu procentowego mieszanki, z szczególnym zwróceniem uwagi na skład procentowy tlenu. Nurkowania głębokie to nurkowania dekompresyjne, aby czas dekompresji ograniczyć do minimum, dekompresję przeważnie wykonuje się na "gorących nitroksach" lub na tlenie.

Dokładne wyliczenie mieszanek wymaga odpowiedniej wiedzy. Ułatwieniem mogą być programy komputerowe do obliczania mieszanek najbardziej optymalnych do danej głębokości. Aby zrozumieć w jaki sposób oblicza się mieszanki należy zapoznać się z równaniem ciśnień parcjalnych (prawo Daltona).

Ilość procentowa tlenu w mieszance trimixowej może być równa ilości zawartej w powietrzu, czyli 21%, mówimy wtedy o trimixie normoksycznym. Często jednak ilość tlenu w mieszance jest mniejsza od 16%.
Skład procentowy danego gazu w mieszance zależy od maksymalnej głębokości jaką chcemy osiągnąć. Należy pamiętać że wszystkie gazy mogą oddziaływać na nurka niekorzystnie, gdy ich ciśnienie parcjalne przekroczy dopuszczalne normy:

Ilość możliwych mieszanek jest bardzo duża, jednak w normalnej praktyce nurkowej stosuje się standardowe mieszanki. Butle wypełnione trimiksem, powinny być odpowiednio znaczone, aby inni nurkowie nie użyli ich przez pomyłkę - może to doprowadzić do wypadku lub choroby dekompresyjnej. Na butli powinien znajdować się napis TMX oraz skład procentowy tlenu i helu. Oznaczenie TMX 16/50 oznacza trimiks zawierający 16% tlenu i 50% helu, ilość azotu w mieszaninie nie jest podawana, ale można ją łatwo obliczyć jako resztę ze 100% (w tym przypadku będzie to 34%).

Mimo tych wszystkich niedogodności trimix jest i długo jeszcze będzie najczęściej stosowaną mieszaniną przy nurkowaniach głębszych niż 50m. Nurkowanie trimiksowe jest dla bardzo doświadczonych nurków, posiadających idealną pływalność, perfekcyjne opanowanie sprzętu oraz szkolenia na odpowiednim poziomie, chodzi tu głównie o specjalizację nurkowania głębokiego (Deep Diver), oraz dwa poziomy szkolenia nitroksowego.

Temat nurkowań z trimiksem jest bardzo szeroki, został omówiony na stronie nurkowanie techniczne jak i na stronie nurkowanie techniczne - trimix.