Trimix

nurkowanie techniczne


Co to jest Trimix?
Trimix to mieszanina trzech gazów tlenu-helu-azotu. Stosowana w nurkowaniach poniżej 50m. Nurkowanie na trimiksie wymaga specjalnego przeszkolenia oraz sporej praktyki nurkowej. Samo nurkowanie musi zostać dokładnie zaplanowane, a później zgodnie z planem zrealizowane. W trakcie nurkowania używa się kilku mieszanek gazów o różnym składzie gazowym.

Trimix jest najczęściej mieszaniną denną, choć może być stosowany praktycznie od powierzchni, wszystko zależy od składu procentowego mieszanki, z szczególnym zwróceniem uwagi na skład procentowy tlenu. Dokładne wyliczenie mieszanek wymaga odpowiedniej wiedzy. Ułatwieniem mogą być programy komputerowe do obliczania mieszanek najbardziej optymalnych do danej głębokości. Aby zrozumieć w jaki sposób oblicza się mieszanki należy zapoznać się z równaniem ciśnień parcjalnych (prawo Daltona).

Ilość procentowa tlenu w mieszance trimixowej może być równa ilości zawartej w powietrzu, czyli 21%, mówimy wtedy o trimiksie normoksycznym. Często jednak ilość tlenu w mieszance jest mniejsza od 16% i wtedy taka mieszanka nie nadaje się do oddychania na małej głębokości.

Skład procentowy danego gazu w mieszance zależy od maksymalnej głębokości jaką chcemy osiągnąć. Należy pamiętać że wszystkie gazy mogą oddziaływać na nurka niekorzystnie, gdy ich ciśnienie parcjalne przekroczy dopuszczalne normy:

Mimo tych wszystkich niedogodności trimix jest i długo jeszcze będzie najczęściej stosowaną mieszaniną przy nurkowaniach głębszych niż 50m.

Nurkowania techniczne prowadzi kilka organizacji TDI, INTD jak również PADI. Ponieważ nurkuję w PADI i tu właśnie uzyskałem uprawnienia techniczne, polecam śmiało taką drogę. Program PADI firmuje DSAT. W zasadzie są dwa stopnie

  1. DSAT Tec Deep Diver - umożliwia nurkowanie dekompresyjnego na powietrzu z dekompresją przyśpieszoną, na tym stopniu uczymy się wszystkich wymaganych umiejętności takich jak: s-drill, v-drill, NO TOX, planowanie nurkowania i wiele innych.
  2. DSAT Tec Trimix Diver- możliwość nurkowania na trimiksie do głębokości 120m. Nurkowanie głębsze jest już nurkowaniem ekstremalnym i wymaga samodzielnego przygotowania na bardzo wysokim poziomie. Nurek pragnący odbyć kurs DSAT Tec Trimix Diver musi zaliczyć wszystkie normy z kursu DSAT Tec Deep Diver, ma to szczególne znaczenie, kiedy kurs równoważny był w innej organizacji.