Oddychanie z zamarzniętego automatu

podstawowe umiejętności


Nurkowanie w zimie (temp. poniżej +10C), lub nurkowanie głębokie w Polskich wodach może zakończyć się zamarznięciem automatu, o przyczynach zamarznięcia pisałem. Tu skupię się na postępowaniu.

W nurkowaniach rekreacyjnych (rec) procedura jest jasno określona.

  1. Należy przerwać nurkowanie, przez pokazanie partnerom znak do wynurzania ("góra") i rozpocząć wynurzanie całego zespołu. Wynurzamy się powoli i spokojnie, w zwartej grupie.
  2. Nigdy nie wolno, pod woda zakręcać zaworu butli, nawet jeżeli partner posiada dwa niezależne automatu na dwóch różnych zaworach. Konfiguracje sprzętowe w nurkowaniach rekreacyjnych są bardzo różne, zakręcenie niewłaściwego zaworu może doprowadzić do do poważnego wypadku, ze śmiercią nurka włącznie. Zakręcenie zaworu spowoduje, ze przestanie działać automat oddechowy i inflator. Nurek z zakręcona butlą sam sobie nie poradzi, a w stresie bardzo łatwo może dojść do rozdzielenia grupy.
  3. Oddychamy z zamarzniętego automatu oddechowego, nie zmieniamy drugiego stopnia na octopus, nie korzystamy również z octopusa partnera. Wszelkie dodatkowe manipulacje automatami są niecelowe.
  4. W trakcie oddychania z zamarzniętego automatu oddechowego należy pamiętać o:

Dla utrwalenia powtórzę jeszcze raz, że nigdy nie należy zakręcać zaworu w butli (mówię tu o nurkowaniu rekreacyjnym a nie o nurkowaniu kolegów "profesjonalistów" znających się jak "łyse konie" i posiadających np. konfigurację sprzętową Hogarthian). Były wypadki nurkowe, w których zakręcanie zaworu spowodowało niemożność napełnienia BCD , a w konsekwencji utonięcie nurka. Jeżeli zawór butli zostanie zakręcony (a mamy tylko jeden automat), a para nurkowa rozdzieli się, to szansa na uratowanie się nurka bez powietrza i bez sprawnej BCD są znikome (tzn. żadne).

Czego raczej nie należy robić: jeżeli nasz partner posiada tylko jeden pierwszy stopień to nie podłączajmy się do jego octopusa, jeżeli zamarzł nasz automat tzn. że są sprzyjające warunki ku temu, jeżeli dodatkowo obciążymy automat partnera, to on również zamarznie. Będziemy mieć sytuację, że dwie osoby z pary mają zamarznięte automaty. Dużo lepiej będzie jeżeli nauczymy się oddychać z bąblującego automatu. Można czasami spróbować oddychać z własnego octopusa, oktopus mają zwykle mniejsze wydatki w stosunku do głównego automatu, ale nie jest to reguła, jeżeli główny drugi stopień i octopus mają taka samą budowę zamiana jest niepotrzebna stratą czasu.