Tabele dekompresyjne PADI RDP

tabele dekompresyjne


Tabele dekompresyjne PADI RDP (Planer Nurkowania Rekreacyjnego)

Projekt tabel RDP PADI opiera się podobnie jak tabele U.S. Navy na modelu wielotkankowym. Twórcą tabel był dr Ray Rogers. Do określenia czasów nurkowania użyto modelu 14-u różnych teoretycznych tkankach (kompartmentów) i jednego kompartmentu do obliczanie przerwy powierzchniowej (tkanka 60 minutowa). Wszystkie obliczenia teoretyczne zostały dokładnie sprawdzone i potwierdzone rzeczywistymi nurkowaniami. Można sie zastanawiać czy do obliczenia przerwy powierzchniowej wystarczy jedna tkanka - z pewnością tak, ale pod warunkiem, że stosujemy sie do zaleceń tabel dotyczących nurkowania bezdekompresyjnego i przestrzegamy specjalnych reguł nurkowań powtórzeniowych - zasada WX-YZ.

Mam nadzieję, że znasz wszystkie pojęcia i nazewnictwo, związane z tabelami nurkowymi, jeżeli nie, lub nie jesteś pewien (pewna) zajrzyj na stronę "podstawowe pojęcia dotyczące tabel nurkowych" zanim zapoznasz się z dalszą częścią strony.

Tabele RDP PADI nadają się znakomicie dla nurków amatorów, do prowadzenia wielokrotnych, bezdekompresyjnych i płytkich (do 40m) nurkowań. Dzięki przyjęciu założenia, że nurkowania są bezdekompresyjne było możliwe przyjęcie, jako tkanki przerwy powierzchniowej, tkanki o półokresie nasycenia 60min. Takie założenie pozwoliło stworzyć tabele, w których jeżeli przerwa na powierzchni jest większa niż 6 godzin, następne nurkowanie jest nurkowaniem pierwszym.
Istnieje wersja kołowa tzw. "whel", która umożliwia planowanie nurkowań wielopoziomowych.

RDP (Planer Nurkowania Rekreacyjnego) jest zaprojektowany specjalnie do nurkowań rekreacyjnych bezdekompresyjnych, tylko przy użyciu powietrza. Nie można używać go do planowania nurkowań dekompresyjnych.

Tabela poniżej przedstawia czasy kolejnych półokresów oraz wartość M.

tabele dekompresyjne RDP

Tabele PADI RDP 0-300m n.p.m.

Po kliknięciu na tabeli uzyskasz powiększenie tabel

tabele dekompresyjne RDP

tabele dekompresyjne RDP

Generalne zasady:

  1. czas pobytu na dnie jest to czas całkowity od momentu rozpoczęcia zanurzenia do momentu rozpoczęcia wynurzania na powierzchnię lub do przystanku bezpieczeństwa.
  2. Każde nurkowanie planowane do 10 metrów, powinno być planowane jako nurkowanie na 10 metrów (na przykład: nurkowanie do 6 metrów powinno być traktowane jako nurkowanie na 10 metrów), wynika to z faktu, ze w tabeli nie ma mniejszych głębokości.
  3. przyjmuj do obliczeń głębokość dokładnie taką samą lub zaokrągloną do większej głębokości (przykład: jeżeli nurkujesz na głębokość 31 metrów, a w tabeli nie ma takiej głębokości, przyjmij do obliczeń kolejną większą wartość, tzn.35 metrów).
  4. przyjmuj do obliczeń czas dokładnie taki sam lub zaokrąglony do większego czasu (zgodnie z tabelami, podobnie jak w przypadku głębokości)
  5. wynurzaj się z każdego nurkowania powoli z prędkością nie większą niż 18m/min (w świetle obecnych badań zalecane 10m/min),
  6. zawsze nurkuj "konserwatywnie" - czyli nigdy nie nurkuj do granic limitu bezdokompresyjnego (czarne pole)
  7. kiedy planujesz nurkowanie w zimnych wodach, lub w warunkach trudnych, planuj je tak jakby głębokość nurkowania było o 4m większa od rzeczywistej (przykład: nurkujesz na 16m, ale z powody zimna zwieszasz głębokość o 4m 16+4=20m)
  8. Planuj nurkowania powtórzeniowe tak, aby każde kolejne było na mniejszą głębokość. Zredukuj nurkowania powtórzeniowe do głębokości 30m lub mniejszej,
  9. Nigdy nie przekraczaj głębokości ani czasów nurkowania z tabeli RDP. Wszystkie twoje nurkowania mają być nurkowaniami bezdekompresyjnymi.
  10. Nigdy nie nurkuj ponad 40m, głębokość 42m jest zarezerwowana tylko dla sytuacji awaryjnych, dlatego nie nurkuj do tej głębokości.

Przystanki bezpieczeństwa:

Przystanek bezpieczeństwa na 5metrach przez 3min jest wymagany w każdym przypadku, gdy:

Awaryjne przystanki dekompresyjne.

Latanie po nurkowaniu.

Nurkowania górskie (na wysokości)

Nurkowanie na wysokości 300m n.p.m. i większą wymaga stosowania specjalnych procedur (zobacz nurkowanie w górach).

Specjalne reguły dla nurkowań powtórzeniowych.

Zasada WX-YZ. Jeżeli planujesz 3 lub więcej nurkowań w ciągu jednego dnia, zaczynając od pierwszego nurkowania, twoja grupa ciśnieniowa po którymkolwiek nurkowaniu jest:

UWAGA: Wciąż nie wszystko wiadomo o fizjologicznym aspekcie nurkowań powtórzeniowych trwających przez wiele dni z rzędu, dlatego rozsądne jest planować mniej nurkowań i zredukować ich głębokość na koniec serii nurkowań powtórzeniowych.

UWAGA: Ten produkt przeznaczony jest do użytku przez certyfikowanych nurków lub osoby pod nadzorem certyfikowanego instruktora nurkowania. Niewłaściwe używanie tego produktu może doprowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia a nawet zgonu. Jeżeli nie jesteś pewien do końca jak używać tego produktu skonsultuj się z certyfikowanym instruktorem nurkowania.

Przykłady zadań dla tabel bezdekompresyjnych RDP

Nic tak dobrze nie uczy, jak wykonanie kilku praktycznych przykładów. Jeżeli chcesz się sprawdzić, zapraszam na stronę zadania z tabel RDP. Życzę miłej lektury.