Tabele dekompresyjne - pojęcia podstawowe

tabele dekompresyjne


Zanim zapoznamy się z tabelami dekompresyjnymi musimy zapoznać się z kilkoma pojęciami. Najważniejsze to głębokość nurkowania i czas nurkowania.

Tabela dekompresyjna podaje następujące dane:

profil nurkowania
Podstawowe pojęcia dotyczące nurkowania.

Ze względów praktycznych tabele dekompresyjne nie podają wszystkich potencjalnych kombinacji czasów i głębokości nurkowania, przyjęto więc następujące zasady wyboru parametrów nurkowania z tabeli:

Ogólne zasady bezpieczeństwa dla tabel

  1. Nie można planować nurkowania o parametrach (czas i głębokość) wykraczających poza zakres podany w posiadanych tabelach dekompresyjnych.
  2. Nie wolno wykonywać żadnych interpolacji tabel dekompresyjnych
  3. Wynurzaj się z prędkością zalecana przez tabele.
  4. Położenie (wysokość) zbiornika nad poziomem morza, a raczej panujące tam ciśnienie atmosferyczne, ma także wpływ na przebieg dekompresji. W związku z tym zaprojektowano tabele przeznaczone do nurkowania na różnych wysokościach n.p.m. Są one nazywane odpowiednio tabelami nizinnymi, wyżynnymi i górskimi. Tabele wyżynne wykazują ostrzejsze reżimy dekompresji niż tabele nizinne, a tabele górskie są bardziej rygorystyczne niż tabele wyżynne.
  5. Nurkując na nizinach możesz skorzystać również z tabel górskich lub wyżynnych. Wykonasz w ten sposób dekompresję o zaostrzonym reżimie. Stosowanie tabel powyżej zakresu wysokości n.p.m., dla którego są opracowane jest niedopuszczalne.
  6. Staraj się nie nurkować więcej niż 2 razy dziennie
  7. Gdy nurkujesz dwa razy dziennie zacznij od nurkowania na większą głębokość. (preferowane ze względów fizjologicznych, twoja dekompresja będzie również mniejsza).
  8. Jeżeli nurkujesz przez kilka dni pod rząd, pamiętaj o dniu przerwy (odsycenie organizmu) po każdych 3-4 dniach nurkowych.
  9. Jeżeli czas przerwy na powierzchni pomiędzy dwoma nurkowaniami przekracza największy czas po prawej stronie "tabeli przerw na powierzchni", następne nurkowanie jest uznawane jako pierwsze (czas dodatkowy wynosi 0 minut).