EAD (Equivalent Air Depth) - równoważna głębokość powietrzna

nurkowanie techniczne


Używając nitroksu do nurkowań możemy korzystać z standardowych tabel dekompresyjnych (takich jak Buhlmanna , US Navi, RDP PADI) dla powietrza, warunek jest tylko taki że musimy przeliczyć głębokość nurkowania na nitroksie na równoważną głębokość powietrzną.

Wzór przeliczeniowy przyjmuje postać:

EAD ={ [FN2 * (D +10)]/0,79} - 10 [m]

gdzie:

Powyższy wzór pozwala wyliczyć na jakiej głębokości bylibyśmy jeżeli zamiast nitroksu użyto by powietrza. Wzór porównuje ciśnienie parcjalne azotu w danej mieszance nitroksowej oraz w powietrzu. Ponieważ nitrox ma mniej azotu niż powietrze, tak więc EAD jest płytszy niż aktualna głębokość. Mamy dzięki temu dłuższy czas bezdekompresyjny albo krótszą dekompresję.

Przykład 1:

Nurkujemy na nitroksie 40% na głębokość 30m. Wzór będzie miał postać:

EAD ={ [(1- FO2) * (D +10)]/0,79} - 10 [m]

po podstawieniu uzyskamy

EAD ={ [(1- 0,40) * (30 +10)]/0,79} - 10

EAD = 20,4m

Przykład 2:

Nurkujemy na nitroksie EAN 37 na głębokość 17,3m. Wzór będzie miał postać:

EAD ={ [(1- 0,37) * (17,3 +10)]/0,79} - 10

EAD = {[0,63 * 27,3]/0,79} - 10

EAD = 11,77m

W poniższej tabeli zostały zamieszczone wartości wyliczone według powyższego wzoru.

Z powyższego przykładu wynika, że nurkowanie na nitroksie EAN 40 na głębokość 6m jest równoważne nurkowaniu na powietrzu na głębokość 2,2m. Jeżeli korzystamy z tabel powietrznych należy w nich odszukać głębokość pierwszą większą od 2,2m. Ciśnienie parcjalne tlenu wynosi 0,64at.

Można oczywiście stosować inną tabelę

tabela równoważnych głębokości powietrznych EAD
Tabela równoważnych głębokości powietrznych EAD

Wykresy EAD

Wykres poniższy przedstawia wartości EAD dla powietrza oraz najbardziej popularnych nitroksów, EAN 30, EAN 32, EAN 36, EAN 40 i EAN 50. Wykres jest linią prostą, która kończy się gdy ciśnienie parcjalne tlenu osiąga wartość 1,4at.

Aby nie było wątpliwości o jakie wartości chodzi poniżej została zamieszczona tabelka z dokładnymi wynikami. Przykładowo możemy odczytać że dla nitroksu EAN 40 maksymalna głębokość przy której nie przekraczamy ciśnienia parcjalnego 1,4at to 25m, równoważna głębokość powietrzna EAD to 17m.

Poniższa tabelka dotyczy gazów dekompresyjnych, pokazuje zakres stosowania następujących gazów EAN 50, EAN 60, EAN 70, EAN 80, EAN 90 i tlenu dla ciśnienia parcjalnego 1,6at. Szczegółowe wartości znajdują się w tabelce.