Kierownik nurkowania

ratownictwo nurkowe


Kierownik nurkowania to najczęściej osoba o najwyższym stopniu lub o największej praktyce nurkowej w danej technice nurkowania, lub najlepiej znająca teren.
Nawet w parze nurków, jeden z nich jest "kierownikiem nurkowania"

Kierownik nurkowania dzięki swojemu doświadczeniu jest w stanie sprawnie i szybko przygotować akcję nurkową, prawidłowe pokierowanie mniej doświadczonymi kolegami potrafi przynieść wymierne efekty.

Do zadań kierownika nurkowania należy:

Kierownik nurkowy zawsze jest na wszystkich kursach szkoleniowych, na nurkowaniach w bazach nurkowych, jak również małe grupy nurów w sposób niejako automatyczny wybierają nieformalnie kierownika.

Niestety w trakcie nurkowania zdarzają się również wypadki, nigdy na gorąco nie próbujmy komentować przebiegu zdarzeń ograniczmy się do oświadczenia, gdzie podamy tylko fakty, najlepiej te bezsporne, bez jakiejkolwiek komentarza. Poniżej przedstawiam najlepsze oświadczenie tego typu jakie znalazłem w Internecie (podstawowe dane zostały zmienione).

OŚWIADCZENIE

W dniu DD.MMMMM.RRRR 6 członków Klubu XXXXX wzięło udział w nurkowaniu na jeziorze YYYYY w okolicy miejscowości YYYYY. Nurkowanie zorganizowane było przez YYYYYY. Zaplanowane zostały dwa nurkowania, z których pierwsze przebiegło zgodnie z planem.

Podczas drugiego nurkowania z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn jeden z nurków nie wynurzył się na powierzchnię. Partner zaginionego po bezskutecznej próbie odnalezienia kolegi zgodnie z procedurami wynurzył się na powierzchnię i zaalarmował instruktorów zabezpieczających nurkowanie.

Pomimo przeprowadzenia akcji ratowniczo-poszukiwawczej zarówno, pod jaki i na wodzie płetwonurka nie odnaleziono. Nurkujący posiadali stosowne uprawnienia do płetwonurkowania. Obaj mieli wieloletnie doświadczenie. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w YYYYY.