Odprawa przed nurkowaniem

ratownictwo nurkowe


Jak poprowadzić odprawę przed nurkowaniem
czyli jak zaplanować nurkowanie

Zanim wejdziemy do wody, musimy zaplanować nasze nurkowanie, dobrze jest oprzeć się na informacjach przekazanych przez "kierownika nurkowania" na odprawie przed nurkowaniem (briefing).

Odpraw powinna pomóc nurkom w zorientowaniu się gdzie i w jaki sposób będzie prowadzone nurkowanie. Bardzo pomocna jest mapka akwenu. Zwykle odprawa zawiera kilka punktów.

1. Nazwa miejsca nurkowania

2. Opis miejsca nurkowania:

3. Sposób wejścia i wyjścia z wody.

4. Sprawdzenie listy nurków i podział na pary. Jeżeli to konieczne wyznaczenie kolejności nurkowania, jeżeli nie nurkują wszyscy jednocześnie.

5. Proponowany kierunek, lub trasa płynięcia, jeżeli jest mapka akwenu należy przebieg nurkowania pokazać na mapce i pozwolić przerysować mapkę na tabliczki.

6. Wyznaczyć limity nurkowania:

7. Omówić procedury bezpieczeństwa:

9. Przypomnieć o sprawdzeniu sprzętu partnera przed nurkowaniem. Bardzo ważne aby wszyscy sprawdzili ciśnienie w zestawach butlowych.

10. Przypomnienie, aby nie niszczyć środowiska, jurto też ktoś będzie tu nurkował i jeżeli zobaczy tylko piasek nie będzie zachwycony.

Można również podejść do tematu inaczej. Podaję wersję uproszczoną - absolutne minimum.

Odprawa
 1. Nazwa i miejsce nurkowania
 2. Głębokość nurkowania, czas nurkowania,
 3. Miejsce wejścia i wyjścia z wody,
 4. Podać pary nurkowe i własne miejsce,
 5. Podać trasę płynięcia i pokazać na mapce,
 6. Podać miejsca niebezpieczne,
 7. Powtórzyć znaki nurkowe stosowane na nurkowaniu,
 8. Przypomnieć o sprawdzeniu sprzętu partnera i sprawdzeniu własnej pływalności,
 9. Omówić przynajmniej jedną procedurę postępowania w sytuacji awaryjnej,
 10. Przypomnienie, aby nie niszczyć środowiska.
Przykład
 1. Nurkujemy na Zakrzówku
 2. Czas nurkowania 35-45 min , głębokość do 12m
 3. Do wody wchodzimy na drodze, również tam wychodzimy,
 4. Ja prowadzę, za mną płynie Piotr i Michał jako pierwsza para, druga para to Paweł i Monika,
 5. Płyniemy do komputera, platformy na 6m, fiata na 7m i dalej do luster, dalej opływamy szatnię i płyniemy wzdłuż krawędzi koło cypla, dopływamy do drugiej drogi i płyniemy do pomosty na 5m, potem tą samą drogą wracamy do siatki i skręcamy w prawo, kończymy nurkowanie na drodze,
 6. Należy uważać na zatopione drzewa, można przez przypadek zahaczyć i wyrwać sobie automat,
 7. W trakcie nurkowania będę was pytał o ciśnienie takim znakiem (pokazać), tak podajemy ciśnienie np 180at (pokazać),
 8. Przypominam wszystkim o sprawdzeniu sprzętu partnera i sprawdzeniu własnej pływalności,
 9. W przypadku zagubienia pod wodą, przypominam aby szukać grupy, przez minutę, jeżeli jej nie znajdziemy wynurzamy się na powierzchnię, pompujemy jacket i czekamy na wynurzenie pozostałych. Nie nurkujemy ponownie pod żadnym pozorem,
 10. Proszę płynąć nad dnem i starć się nie podnosić osadu, ani nie niszczyć roślinności.