Technika poręczowania

nurkowanie jaskiniowe


Poręczowanie to technika stosowana w nurkowaniach jaskiniowych oraz wrakowych, polega na rozciąganiu linki miedzy nurkiem a wyjściem. Linka znajduje się na kołowrotku i w trakcie płynięcia jest rozwijana. Głównym zadanie linki jest umożliwienie nurkowi bezpiecznego powrotu do wyjścia, szczególnie w sytuacji, gdy widoczność ulegnie znacznemu pogorszeniu, lub wręcz spadnie do zera, na skutek podniesienia się osadów. Działa podobnie jak nić Ariadny, którą rozwijał Tezeusz, by wyjść z labiryntu.

Techniki poręczowania są w zasadzie dwie i obie są dobre:

 1. stabilizacja przez gumki - polega no stabilizowaniu poręczówki przy pomocy gumki z dętki samochodowej. Kiedy rozwijamy poręczówkę mocujemy do niej gumkę z dętki samochodowej a dopiero gumkę mocujemy do skał czy wraku. takie mocowanie zapewnia elastyczne i pewne połączenie, nie następuje również przecieranie się liny poręczowej. Nie powinno być również problemów z odczepieniem poręczówki, jeżeli wystąpi problem odcinamy gumkę sekatorem i po problemie. Nie muszę dodawać, że sektor to wyposażenie obowiązkowe w takich nurkowaniach. Gumki uzyskujemy tnąc dętkę samochodową np. z małego fiata na paski o szerokości 1-1,5cm, należy przy cięciu zwrócić uwagę aby poszczególne gumki nie miały na krawędziach zacięć, mogą rwać się w tym miejscu. Wadą tej metody jest to że jeżeli mamy standardowy kołowrotek to przed nawinięciem linki należy ściągnąć gumkę. Ma to znaczenie kiedy chcemy szybko wycofać się do wyjścia. Do takiego rodzaju poręczowania lepsze są kołowrotki typowo jaskiniowe (nie wiem jak się nazywają bo nie znam producenta firmowego, wszystkie egzemplarze jakie widziałem to samoróbki)
 2. stabilizacja przez oplot - polega na stabilizowaniu poręczówki przez bezpośrednie owijanie jej na wystających elementach skał, czy wraku tak aby linka była napięta. Należy zwrócić uwagę aby nie mocować linki na ostrych elementach może to spowodować jej przecięcie co może być w konsekwencji bardzo niebezpieczne. Jeżeli linka jest właściwa oraz samo poręczowanie zostało wykonane poprawnie nie powinno być żadnych kłopotów. Do takiego poręczowania można użyć standardowych kołowrotków.

To jakiej techniki poręczowania użyć powinno zależeć od sytuacji. W wyborze techniki dobrze kierować się zdrowym rozsądkiem i doświadczeniem. Nie jest ważne jaką techniką zostanie to zrobione ważne aby został zrobione dobrze. Zawsze można stosować obie metody.

nurkowanie jaskiniowe poręczowanie

nurkowanie jaskiniowe poręczowanie

nurkowanie jaskiniowe poręczowanie

Technika poręczowania

Należy pamiętać że właściwa technika poręczowania jest bardzo ważna:

 1. początek poręczówki należy należy zamocować w sposób pewny przy pomocy węzła a nie gumki. W przypadku jaskiń koniec poręczówki powinien znajdować się powyżej poziomu wody w miejscu które nigdy nie jest zalewane.
 2. poręczówka musi zapewniać nieprzerwane połączenie między płetwonurkiem a powierzchnią. Nie musi to być jedna linka. Może to być kilka linek połączonych ze sobą w sposób pewny i trwały.
 3. uwaga - nadmiar linki zabija - dlatego zawsze należy pamiętać aby poręczówka nie posiadała żadnych luzów. Zaplątanie się w zbyt luźną poręczówkę może być bardzo niebezpieczne.
 4. linka na kołowrotku przed nurkowaniem powinna być odpowiednio przygotowana. Należy umieścić na lince markery określające odległość w metrach od końca linki i kierunek do wyjścia. Markery odległości zwyczajowo umieszcza się co 10m, między markerami mogą być dodatkowe oznaczenia np. znak na linie wykonany wodoodpornym flamastrem określające odległość z większą dokładnością
 5. poręczówkę należy tak układać aby zostawić jak najwięcej miejsca dla płynącego wzdłuż niej nurka.
 6. poręczówka nie powinna myszkować miedzy dwoma stronami korytarza, nie powinna również przechodzić przez ciasne przejścia jeżeli jest inna szersza droga.
 7. Poręczówka musi być mocowana w sposób pewny, wykorzystujemy do tego celu:
  • stabilizacji przy pomocy gumek,
  • stabilizację przez oplot,
 8. poręczówka powinna być tak zamocowana aby nawet przy braku widoczności można było pokonywać miejsca mocowania używając jednej ręki
 9. na poręczówce nie wolno się podciągać.

nurkowanie jakiniowe - technika poręczowania

Strzałka wskazująca kierunek powrotu

nurkowanie jakiniowe - technika poręczowania

Strzałka wskazująca kierunek powrotu - druga strona

nurkowanie jakiniowe - technika poręczowania

Marker 100m z oznaczeniem kierunku powrotu - powrót w kierunku węzła

nurkowanie jaskiniowe poręczowanie

Technika poruszania się pod wodą.

Ważną umiejętnością, żeby nie powiedzieć niezbędną jest postępowanie w przypadku zaplatania się w poręczówkę w sposób uniemożliwiający wyplatanie się, należy wtedy wyciąć się z niej wykorzystując odpowiednią technikę - wycinanie się z poręczówki bez przerwania jej ciągłości.