Patofizjologia nurkowania

mieszanki oddechowe


Wpływ ciśnienia na organizm płetwonurka

Płetwonurek poruszający się pod wodą jest narażony na szereg niebezpieczeństw związanych ze zmianą lub wzrostem ciśnienia. Zmiany te mogą powodować:

natomiast wzrost ciśnienia powoduje

Wszystkich powyższych niebezpieczeństw można uniknąć znając przyczyny ich występowania i przestrzegając podstawowych zasad nurkowania.

Mechanizm urazu ciśnieniowego (barotraumy):

Ciało ludzkie w 80% składa się z wody. Ciśnienie hydrostatyczne nie powoduje więc deformacji nieściśliwych tkanek miękkich i kości a jego działanie przejawia się w tych częściach ciała, które zawierają przestrzenie powietrzne.

Pod wpływem zmian ciśnienia obszary ciała wypełnione powietrzem mogą ulegać deformacji, która sprawia ból a w dalszej kolejności prowadzi do urazu ciśnieniowego (barotraumy) czyli uszkodzenia tkanek w obrębie danej przestrzeni. Aby uniknąć tych problemów nie należy dopuszczać do zmian objętości powietrza w przestrzeniach powietrznych, utrzymując (lub wyrównując) panujące w nich ciśnienie do poziomu ciśnienia otoczenia. Do tego typu urazów może dojść przy zanurzaniu jak i wynurzaniu.

Wyróżniamy następujące urazy ciśnieniowe do jakich może dojść w trakcie nurkowania: