Rezerwa gazów 50+

Zasada jest prosta. Masz zakończyć nurkowanie mając w butli 50at gazu, aby taka sytuacja miała miejsce należy przewidzieć ile powietrza zużyjemy na wynurzenie i przystanek lub przystanki dekompresyjne. Obliczenia nie są skomplikowane, ale wymagają znajomości SAC-a. Rozumiem że znasz swój SAC.

Obliczenie rezerwy

P rez = 50at + P wynurzenia

gdzie:

P rez - ciśnienie rezerwy
P wynurzenia - potrzebna ilość gazu na wynurzenie w [at]

Wzór na obliczenie P wynurzenia

P wynurzenia = ( T * Pśrednie * SAC ) / V butli

gdzie:

T - czas wynurzania + czas przystanków + rezerwa czasu [w minutach]
Pśrednie - ciśnienie średnie wynurzania [at] = głębokość max/20 + 1
SAC - wskaźnik powierzchniowego zużycia gazu [l/min]
V butli - objętośc wodna butli w litrach

Przykład obliczeniowy

Stosując zasadę rezerwy 50+ wylicz przy jakim ciśnieniu w butli musisz rozpocząć wynurzanie. Nurkujesz bezdekompresyjnie na butli 12l, wynurzasz się z prędkością zalecaną przez komputer 10m/min, oraz wykonujesz 3 minutowy przystanek na głębokości 6-3m. Twój SAC wynosi 20l/min. Wykonaj obliczenia dla głębokości 10m, 20m, 30m.

Rozwiązanie

Czas wynurzenia T z 10m to 1’ + przystanek bezpieczeństwa 3’ = 4’
Czas wynurzenia T z 20m to 2’ + przystanek bezpieczeństwa 3’ = 5’
Czas wynurzenia T z 30m to 3’ + przystanek bezpieczeństwa 3’ = 6’

Ciśnienie średnie dla 10m to Pśrednie=10m/20 + 1 = 1,5at
Ciśnienie średnie dla 20m to Pśrednie=20m/20 + 1 = 2at
Ciśnienie średnie dla 30m to Pśrednie=30m/20 + 1 = 2,5at

P wynurzenia 10m = (4' * 1,5at * 20l/min) / 12l = 120 / 12 = 10at
P wynurzenia 20m = (5' * 2at * 20l/min) / 12l = 200 / 12 = 17at
P wynurzenia 30m = (6' * 2,5at * 20l/min) / 12l = 300 / 12 = 25at

I ostatecznie otrzymamy

P rez 10m = 50at + 10at = 60at
P rez 20m = 50at + 17at = 67at
P rez 10m = 50at + 25at = 75at

Czyli kiedy nurkujemy na butli 12l a nasze zużycie gazu SAC wynosi 20l/min wynurzenie musimy rozpocząć najpóźniej, kiedy ciśnienie w butli wynosi: dla 10m – 60at, dla 20m – 67at, dla 30m 75at.

Dodatkowe uwagi

Możemy uwzględnić w wynurzaniu dodatkowy czas np. na wolniejsze wynurzanie np. podwajając czas wynurzania albo dokładając zawsze stałą wartość np. 3’.

Nie liczymy osobno zużycia gazu na przystanku bezpieczeństwa, aby uprościć obliczenia. Ta operacja daje nam również dodatkowy zapas powietrze bo Pśrednie od głębokości 12m jest większe od głębokości przystanku bezpieczeństwa.

W obliczeniach należy stosować rzeczywisty SAC obliczony w trakcie nurkowania, a nie najniższy jaki nam się udało osiągnąć leżąc na dnie. Po nurkowaniu sprawdzajmy, czy nasze obliczenia były poprawne – wychodząc z wody, sprawdźmy ciśnienie w butli, jeżeli jest mniejsze niż 50at nasze kalkulacje były zaniżone – zwiększ na następnym nurkowaniu rezerwę.

Dobra - a co kiedy głębokość wynosi np. 24m. Jaki czas wynurzania przyjąć? Tu obowiązuje prosta zasada zaokrąglaj zawsze w górę do pełnych minut. Czyli czas wynurzania z 24m to 3’. Jeżeli przystanek trwa 3', to będzie w sumie 6' (tak samo jak dla 30m).
Ciśnienie średnie dla 24m to Pśrednie=24m/20 + 1 = 2,2at

P wynurzenia 24m = (6' * 2,2at * 20l/min) / 12l = 264 / 12 = 22at

I ostatecznie otrzymamy

P rez 24m = 50at + 22at = 72at