Przygotowanie mieszanin oddechowych - rola gas blendera

<< Dział gas blender

Obliczenia zadań

Dobry gas blender potrafi szybko i sprawnie przygotować odpowiednią mieszankę oddechową. Do obliczeń używa programów komputerowych i tabel. Takie podejście wyklucza ewentualne błędy wynikające np. z wyliczeń i jest bardzo proste w zastosowaniu. Ale, jesteśmy ambitni, możemy również odpowiednie wartości policzyć ręcznie. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga jednak pewnej wprawy, której nie uzyskamy to wykonaniu jednego przykładu.

Jeżeli pragniesz liczyć ręcznie, musisz doskonale rozumieć prawo ciśnień parcjalnych (prawo Daltona). Nie będę go tutaj tłumaczył albowiem wszystko znajdziesz na odpowiedniej stronie.

Z doświadczenia wiem, że najlepiej uczyć się na przykładach. Poniżej zamieszczam kilka typów zadań:

  1. Jak uzyskać określony nitrox metodą ciśnień parcjalnych, kiedy mamy pustą butlę.
  2. Jak uzyskać określony nitrox metodą ciśnień parcjalnych, kiedy butla nie jest pusta.
  3. Jak uzyskać określony nitrox metodą ciśnień parcjalnych, kiedy butla nie jest pusta ale dopełniamy ją innym nitroksem.
  4. Jak uzyskać określony nitrox metodą ciśnień parcjalnych, kiedy butla nie jest pusta i dopełniamy ją innym nitroksem.

Przykład 1

Przygotuj nitrox EAN50 o ciśnieniu 200at

Skorzystamy z wzoru:

kurs gas blender

gdzie:

  • PO2 - szukane ciśnienie tlenu, którym należy dopełnić butlę, wyrażone w at lub barach
  • Pk - ciśnienie końcowe mieszaniny gazów, wyrażone w at lub barach
  • FO2k - frakcja tlenu końcowa (w tym przypadku jest to EAN50 czyli FO2k= 0,50)
  • FO2m - frakcja tlenu mieszana - czyli zawartość tlenu w gazie jakim będziemy dopełniać butlę (w naszym przypadku jest to powietrze FO2m = 0,21
  • FN2m - frakcja azotu mieszana - czyli zawartość azotu w gazie jakim będziemy dopełniać butlę (w naszym przypadku jest to FN2m = 0,79

kurs gas blender

Rozwiązanie: Należy butlę napełnić tlenem do ciśnienia 73,4at a resztę dopełnić powietrzem oczywiście czystym tlenowo.

Przykład 2

Przykład 3

Przykład 4